Brexit ovlivní ratingové agentury. Velké stěhování za dveřmi


			Brexit ovlivní ratingové agentury. Velké stěhování za dveřmi
27.6.2017 Zahraničí, Spektrum

Významné finanční domy v souvislosti s Brexitem oznámily, že své sídlo přesunou do Bruselu nebo Lucemburku. Chtějí si tak zachovat výhody, které poskytuje vnitřní trh EU. V poslední době k nim přibyly i ratingové agentury. Z evropské regulace totiž vyplývá, že pojišťovny mohou používat v zásadě pouze ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými v Unii a registrovanými v souladu s příslušným nařízením.

Tři největší světové ratingové agentury S&P, Moody´s a Fitch zaměstnávají ve Spojeném království 1400 osob. Jejich roční obrat činí přibližně 600 milionů liber. Jejich cílem proto je, aby mohly nadále působit na vnitřním trhu EU.

Mají v podstatě dvě možnosti. Pokud setrvají ve Spojeném království, mohou spoléhat na to, že bude vytvořen příslušný britský regulatorní orgán a že Evropská komise uzná rovnocennost právního rámce a rámce dohledu třetí země, tedy Spojeného království. Takový britský orgán zatím neexistuje a jeho založení si jistě vyžádá určitou dobu. Otázkou rovněž je, zda Komise přijme rozhodnutí o rovnocennosti a jak dlouho to potrvá. 


Mohlo by vás zajímat: Wolfgang Friedl: Kyberzločinci budou vždy napřed. Musíme jim šlapat na paty!


Druhou možností je přemístit sídlo ze Spojeného království na kontinent. Mohly by si tak zajistit registraci a působit ve všech členských státech EU. Pokud jde o jejich obchodní činnost ve Spojeném království, neměly by vzniknout nějaké bariéry. Je ovšem obtížné předvídat další vývoj, protože jednání EU – Spojené království formálně započalo teprve 19. 6. 2017.

Kromě toho výsledek nedávných britských voleb vtáhl do hry znovu i „měkký“ Brexit. Teoreticky je totiž také možné, a to i při „tvrdém“ Brexitu, že Spojené království ihned po vystoupení nezruší účinné právní akty EU.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Generace Ž…


K regulaci činnosti ratingových agentur bylo v EU přikročeno v souvislosti s finanční a ekonomickou krizí, která započala v roce 2009. Mezi její příčiny bylo totiž zařazeno i selhání ratingových agentur. Selhaly například tím, že snížily vnímání kreditního rizika použitím stupně (AAA – nejvyšší kreditní kvalita) pro senior tranše strukturovaných finančních produktů jako jsou CDO (collateralized debt obligations – zajištěné dluhové obligace).   

Činnost ratingových agentur v EU upravuje nařízení č. 1060/2009/ES o ratingových agenturách (konsolidované znění). Základní pilíře této regulace jsou zejména následující ustanovení:

  • ratingová agentura požádá o registraci, pokud se jedná o právnickou osobu usazenou v EU,
  • registrace je účinná na celém území Unie, jakmile nabylo účinku rozhodnutí o registraci ratingové agentury přijaté Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA),
  • ESMA nesmí registraci podmínit požadavky, které nejsou stanoveny ve výše uvedeném nařízení,
  • při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení ESMA, Komise ani žádné orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či metodik,
  • ratingy osob usazených nebo finančních nástrojů vydaných ve třetích zemích, které vydala ratingová agentura usazená ve třetí zemi, lze v Unii použít například za předpokladu, že ratingová agentura má ve třetí zemi povolení nebo registraci, podléhá tam dohledu a Komise vydala rozhodnutí o rovnocennosti,
  • ratingová agentura přijme veškerá nezbytná opatření, aby zajistila, že vydání ratingu nebo ratingového výhledu není ovlivněno žádnými stávajícími nebo potenciálními střety zájmů ani jejím obchodním vztahem.

ESMA na svých internetových stránkách zveřejňuje seznam registrovaných ratingových agentur. K 29. 3. 2017 jich bylo na tomto seznamu 43. Seznam ukazuje, že S&P, Moody´s a Fitch jsou skutečně registrovány se Spojeným královstvím jako zemí sídla. Přitom ale Fitch a S&P mají registraci i pro sídla v jiných členských státech EU (například ve Francii, Itálii, Německu). To jistě také ovlivní jejich rozhodování o případném přesunu sídla z Londýna. Pokud jde o členské státy ze střední a východní Evropany, na seznamu figurují tři ratingové agentury z Polska, jedna z Bulharska a jedna ze Slovenska.

 

Zdroj: Versicherungswirtschaft

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články