Interview: Problémy směrnice IDD podle německého GDV


			Interview: Problémy směrnice IDD podle německého GDV

Směrnicí IDD se kromě jiných institucí detailně zabýval i Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV). A v krátkém interview pro GDV Newsletter se k regulaci vyjádřil předseda tohoto Svazu pro obchod Gerhard Müller. Vzhledem k významu GDV v kontextu globálního pojišťovnictví přinášíme ve stručné podobě vybrané otázky a odpovědi.

GDV Newsletter: IDD míří ke svému cíli. Koncem března 2017 se bude návrhem zákona zabývat v prvním čtení Spolkový sněm. Jak jste spokojen s aktuálním návrhem?

Müller: Návrh implementuje evropské záměry bez zpřísnění, což je pozitivní. To především znamená, že vedle sebe zůstávají zachovány prodej za provizi a honorář za poradenství. Neboť obchod založený na provizi, který v Německu dominuje, se osvědčil. Garantuje plošnou nabídku poradenství pro všechny, a to nezávisle na velikosti váčku na peníze.

GDV Newsletter: Tedy žádný důvod ke stížnostem?

Müller:  Tak to tedy ne.  Na několika místech návrhu vidím potřebu změny. To se týká především dálkového prodeje pojištění, například přes internet. Navrhované právní předpisy se podle mého názoru nesetkávají příliš s realitou.  


Mohlo by vás zajímat: IDD na obzoru. Německý pojišťovací makléř v ohrožení?


GDV Newsletter: Jak to myslíte?

Müller:  Na rozdíl od stávajícího stavu mají pojistitelé v budoucnu radit klientům i při dálkovém prodeji, a to i dokumentovat. Naše zkušenosti však ukazují, že spotřebitelé, kteří sjednávají pojištění přes internet, nechtějí právě osobní poradenství. Užitek navrhované právní úpravy je tudíž sporný. Tento požadavek by vyvolal vyšší výdaje a rostoucí náklady. V tomto ohledu nežádáme pro pojistitele žádné privilegium. Také pojišťovací zprostředkovatelé by měli být zbaveni poradenských povinností při dálkovém prodeji. Jedno je ale jisté. Jestliže klient rozpozná, že chce poradit, tak mu bude poradenství poskytnuto.

GDV Newsletter: To také Spolková rada na svém zasedání dne 10. března 2017 napadla. Co když zákonodárce přesto neuhne?

Müller: Pak snad zůstaneme alespoň u toho, že klient se v budoucnu bude moci poradenství jednodušeji zřeknout. Dnes je to možné jen podpisem na samostatném dokumentu. Návrh zákona předepisuje pouze textovou formu. Tím by se klient mohl v budoucnu poradenství zřeknout také prostřednictvím e-mailu. To by bylo velmi nápomocné, neboť by to umožnilo se vyhnout manuálnímu zpracování a zrychlit procesy. Toto usnadnění by mělo platit – na rozdíl od stávající situace – rovněž pro pojišťovací zprostředkovatele.


Mohlo by vás zajímat: Jozefína Žáková komentuje změnu provizního systému na Slovensku


GDV Newsletter: Spolková vláda chce podpořit poradenství za honorář a v budoucnu pojišťovacím poradcům povolit zprostředkování pojištění. Klient zaplatí separátně za poradenství a obdrží pak sazbu již bez provize. Jaký na to máte názor?

Müller:  Nemám nic proti tomu, že politici chtějí více rozšířit poradenství za honorář. Nicméně i pojišťovacím zástupcům a pojišťovacím makléřům by mělo být povoleno přijmout od spotřebitele honorář, pokud zprostředkovávají sazbu bez provize. Doposud smí být bez výjimky odměňováni jen pojistiteli. Tím nejsou nikterak pobízeni, aby nabízeli pojistné produkty za sazby bez provizí.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články