IDD na obzoru. Německý pojišťovací makléř v ohrožení?


			IDD na obzoru. Německý pojišťovací makléř v ohrožení?

Směrnice IDD má být v členských státech EU implementována do 23. února 2018. Vláda Spolkové republiky Německo (SRN) však schválila návrh zákona, kterým se implementuje tato směrnice již 18. ledna 2017. Před projednáváním ve Spolkovém sněmu tak logicky sílí odpor některých zainteresovaných osob vůči vládou schválenému návrhu.

Hlavním problémem je fakt, že všichni zúčastnění vycházeli z toho, že směrnice bude transponována jedna ku jedné. Časem byl ale identifikován pokus zavést v SRN ve srovnání se směrnicí více regulace. To samozřejmě naráží na silný odpor.

Rozhodný nesouhlas s rozšířením regulace vyjádřil například AfW Spolkový svaz poskytovatelů finančních služeb (AfW Bundesverband Finanzdienstleistung). Podle tohoto svazu jde návrh k tíži jediné profesní skupiny, která je v pojišťovacím obchodě činná z hlediska ochrany spotřebitele, tj. na úkor pojišťovacích makléřů.


Mohlo by vás zajímat: Jozefína Žáková komentuje změnu provizního systému na Slovensku


Norman Wirth, výkonný člen představenstva AfW, rezolutně prohlásil, že tržní zásahy na úkor pojišťovacích makléřů jsou nepřijatelné. Pojišťovací makléři mají být podle návrhu zákona stejně jako ostatní pojišťovací zprostředkovatelé odměňováni pouze pojišťovnami a nesmějí radit za honorář či sjednávat pojištění za netto tarify.

Na druhé straně získávají pojišťovací poradci, kteří budou radit za honorář, značná privilegia. Proto se pojišťovací makléři obávají, že přechodem na honorářové odměňování za poradenství by mohla být profese pojišťovacího makléře vytlačena z trhu pojištění občanů. Wirth pokládá tento záměr za zásah do svobody podnikání pojišťovacích makléřů a je přesvědčen, že se to nestane součástí příslušného německého zákona.

Ve stejném duchu se vyjádřil například prof. Hans-Peter Schwintowski z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Pokládá pojišťovacího makléře za nezávislého podnikatele, a navrhovaná zákonná ustanovení jsou tím pádem zčásti protiústavní. Systémově zejména z důvodu ochrany spotřebitele je však Schwintowski pro toliko honorářové odměňování pojišťovacích makléřů (za zprostředkování i poradenství) klientem.


Mohlo by vás zajímat: Nová regulace? Pojištění v Akčním plánu pro retailové finanční služby


Tyto „poruchy počasí“, jak jsou rozpory ohledně odměňování v SRN také označovány, mají prý zásadní příčinu v tom, že pojišťovací makléř se odlišuje od ostatních pojišťovacích zprostředkovatelů. Jeho specifické postavení a činnost by měl brát zákonodárce v úvahu, což platí jak pro SRN, tak i pro ČR a jiné členské státy EU. Je nutno ovšem připustit, že systémy odměňování v jednotlivých členských státech EU mají svoji tradici, kontinuitu a nejsou zdaleka totožné. Je otázkou, zda by některá vybraná specifika pojišťovacího makléře neměla být zohledněna přímo v IDD. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články