V Německu sílí odpor makléřů proti zavedenému IDD


			V Německu sílí odpor makléřů proti zavedenému IDD

Německé asociace z oblasti pojišťovnictví se již proti znění nové implementace IDD ohradily. Nyní přichází kritika i ze strany německých pojišťovacích makléřů. Jejich cílem je taková změna návrhu, jež by posílila pozici pojišťovacího makléře.

Zájmové společenství německých pojišťovacích makléřů (IGVM) kritizuje zejména Národní kontrolní radu pro (právní) normy, jež má radit spolkové vládě při odbourávání byrokracie a tvorbě legislativy. Podle IGVM nechala tato rada referentský návrh zákona připravený na Spolkovém ministerstvu hospodářství projít, aniž by dostála svému poslání. Stěží lze prý hovořit o přípravě lepší legislativy. Některá ustanovení obsažená v návrhu zákona prý odporují jak ústavě, tak evropskému právu. Pokud by byl zákon přijat v této podobě, byla by tím dále omezena práva pojišťovacích makléřů a podkopána ochrana spotřebitele. Proto IGVM navrhuje využít v dalším legislativním procesu znalce. Konkrétně není nesoulad s ústavou a německým právem ve vyjádření tohoto zájmového společenství specifikován.

AfW Spolkový svaz poskytovatelů finančních služeb zvolil otevřený odpor vůči danému návrhu. Vyzval totiž své členy a sympatizanty, aby uplatnili u poslanců Spolkového sněmu výhrady a výsledky jednání s poslanci sdělovali průběžně na sociálních médiích. Cílem této akce by mělo být zabránění plánované implementaci nebo alespoň docílit potřebných změn v návrhu.

Výše uvedené informace spíše popisují, jak němečtí pojišťovací makléři hodlají postupovat proti přijetí návrhu zákona. Věcně jim činí největší potíže odstranění tzv. smíšeného modelu, kdy nezávislý pojišťovací makléř je odměňován buď na základě provize, nebo na základě honoráře (tj. od pojistníka). Obávají se, že přechodem na honorářové odměňování by byla profese pojišťovacího makléře vytlačena z trhu soukromého pojištění.   

Foto:© Can Stock Photo / ia_64

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články