Historická změna. Allianz SE má nového auditora


			Historická změna. Allianz SE má nového auditora

Na úvod trocha teorie. Auditor je pokládán za osobu, která je pro pojistitele nesmírně důležitá. Provádí totiž zejména povinný audit, ale dává pojistiteli i cenné impulzy a pomáhá řešit problémy. Allianz od svého založení v roce 1890 využívala služby KPMG. Nyní vzhledem k novému nařízení EU přechází ke konkurenční společnosti – k PwC.

Zmíněnou regulací EU se má na mysli nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. Mezi subjekty veřejného zájmu pak podle směrnice 2014/56/EU patří i pojišťovny. V čl. 17 odst. 1 výše uvedeného nařízení se stanovuje, že maximální doba trvání první zakázky určitého statutárního auditora nebo auditorské společnosti, ani kombinace takové zakázky a jejího prodloužení, nesmí překročit deset let. To znamená, že nejpozději po 10 letech je povinná rotace auditora. Proto Allianz v květnu 2016 vypsala soutěž na nového auditora a dozorčí rada na svém zasedání 9. března 2017 rozhodla o změně, která se uskuteční počínaje účetním rokem 2018.

Je to první mandát, který KPMG v rámci rotace auditorů ztrácí. Je jasné, že vzhledem k účinnosti příslušného evropského práva budou následovat další změny. Ke klientům tohoto auditora totiž náleží přes 90 % společností, jež jsou vedeny v klíčových burzovních (akciových) indexech, a to od Fortune 500 až po Dax 30.  Vztah mezi Allianz a KPMG je se značným odstupem nejdelší ve srovnání s jinými společnosti vedenými v Dax.

V roce 2015 obdrželo KPMG za všechny své služby pro Allianz přes 64 mil. eur, z toho na ověření účetní závěrky připadlo 48 mil. eur. Větší honorář vyplácí KPMG za „konzultační“ činnost v rámci Dax už pouze Deutsche Bank. Až příslušné výroční zprávy v budoucnosti ukáží, zda PwC bude odměňováno na stejné úrovni jako KPMG. Allianz prý neočekává, že by změna auditora měla přinést nějaké fundamentální změny. Při stanovení termínu nástupu PwC hrálo podle Allianz roli více faktorů. Jedním z nich bylo zavedení nových mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).


Mohlo by vás zajímat: AUTO GO v ceně povinného ručení. Pokryje odtah, nové pneu nebo právní asistenci v zahraničí


Po rozhodnutí dozorčí rady Allianz vzrostly šance PwC u Munich Re, tj. další společnosti patřící do Dax. Tento zajistitel byl doposud také auditován KPMG. Německému trhu celkově dominuje PwC s obratem 731 mil. eur. Příjmy KPMG činily 609 mil. eur, E&Y 494 mil. eur a Deloitte 303 mil.eur.

Menší auditorské společnosti to mají těžké, aby se na trhu vedle „velké čtyřky“ uchytily. Proto často radí pojistitelům při realizaci IT projektů. Například poradenská společnost PPI AG podporuje při zavedení nových systémů a zajišťování jejich fungování takové pojišťovací hráče jako jsou Nürnberger, Wüstenrot & Württembergische, Generali Deutschland, HDI Gerling, Talanx nebo AXA. Poradenství se ovšem týká i stěžejních komponentů obchodních procesů či tvorby architektury podnikového managementu. Zkušenosti ukazují, že pro úspěšnou realizaci takových projektů je podstatné, aby existovala od počátku úzká součinnost mezi pojistitelem a poradenskou společností a pojistitelé se intenzívně podíleli na implementaci projektu. Zásadní strategie vždy pocházejí od pojistitelů a ti také rozhodují o tom, jaký prostor dostane externí pomocník.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články