Změny v nejvyšším vedení Allianz a Munich Re


			Změny v nejvyšším vedení Allianz a Munich Re

V Allianz SE a Munich Re dochází k významným personálním změnám v nejvyšším vedení, které jsou většinou vynucené platnými věkovými stropy. Obě společnosti tím změní svoji tvář.

Novými členy představenstva Allianz SE budou Giulio Terzariol (45) a Niran Peiris (55). Z věkových důvodů opustí společnost Werner Zedelius (59) a Dieter Wemmer (60). Novým předsedou dozorčí rady se má stát dřívější předseda představenstva Michael Diekmann.

Giulio Terzariol je povolán do představenstva Allianz SE od 1. ledna 2018 na období do 31. prosince 2020. V jeho kompetenci budou finance, controlling a řízení rizik. Dieteru Wemmerovi končí smlouva koncem tohoto roku. Terzariol působí v Allianz už 19 let a zastával různé manažerské funkce. Například posledních 7 let byl finančním ředitelem ve společnosti Allianz Life v USA.

Niran Peiris se stane členem představenstva od 1. ledna 2018 a bude mít kontrakt do konce roku 2020, stejně jako Terzariol. Bude zodpovídat za globální pojišťovací obchody, anglosaské trhy, Rusko a podnikovou strategii. Nahradí Axela Theise (58), který od 1. ledna 2018 převezme od Wernera Zedelia zodpovědnost za německy hovořící země a střední i východní Evropu. Kontrakt Zedelia končí regulérně z věkových důvodů ke konci roku 2017. Jde o výraznou osobnost a hnací sílu Allianz. Zedelius působí v Allianz už 30 let, z toho posledních 16 let v představenstvu Allianz SE. Významně se zasloužil o úspěšný rozvoj aktivit Allianz v německy hovořících zemích a ve východní Evropě.

Mnozí odborníci pokládají tyto změny za odvážný krok. Povolání dvou nových, dříve v zahraničí působících manažerů do představenstva, naznačuje, že Allianz se zaměřuje na internacionalizaci. Terzariol a Peiris však Allianz dobře znají a podíleli se na jejím rozvoji, takže jde v podstatě o kontinuitu prostřednictvím změny.

V Allianz se dále počítá s tím, že na valné hromadě 2017 bude navržen do dozorčí rady předchozí předseda představenstva Michael Diekmann (62). Helmut Perlet (69) se již nebude z věkových důvodů o funkci v dozorčí radě ucházet. Předpokládá se, že při zvolení do dozorční rady bude Diekmann navržen za jejího předsedu.

V dubnu 2017 skončí z věkových důvodů ve své funkci předsedy představenstva Munich Re Nikolaus von Bomhard (60). Působí na špici zajišťovacího obra již 13 let. Převedl Munich Re úspěšně přes všechny krizové situace a udržel ji na růstové trajektorii. Na konci vrcholné manažerské kariéry má i dárek pro akcionáře. Dividenda za rok 2016 by měla oproti předchozímu roku stoupnout o 35 % na 8,60 EUR za akcii. Jeho nástupcem bude Joachim Wenning (52). Předsedou představenstva Munich Re se stane dne 27. dubna 2017. V představenstvu této společnosti působil od 1. ledna 2009 se zodpovědností za životní pojištění a lidské zdroje.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články