Zůstane EIOPA samostatná? GDV je pro


			Zůstane EIOPA samostatná? GDV je pro

V souvislosti s Brexitem se začalo veřejně diskutovat o možnosti přesunout Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) z Londýna do Frankfurtu nad Mohanem a o fúzi EBA a EIOPA, resp. o vytvoření integrovaného evropského dohledu nad finančním trhem. Co bude následovat?

Nedávno k tomu zaujal jasný postoj Celostátní svaz německého pojišťovnictví (GDV). Vyslovil se pro zachování stávající struktury dohledu, tedy aby orgán EIOPA zůstal samostatným evropským orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.

GDV vychází z toho, že podnikatelský model pojistitelů se zásadně liší od modelů jiných poskytovatelů finančních služeb. Proto odpověděl do Bruselu v rámci příslušné konzultace o budoucnosti evropského finančního dohledu, že bez ohledu na rozhodnutí o sídle EBA a na z toho plynoucí možné organizační změny musí kvalitní a samostatná pojišťovací expertíza zůstat u dohledu nad pojišťovnictvím.


Mohlo by vás zajímat: Unikátní predikce: Distribuce a produkty


GDV dále odmítá oddělení solventnostního a tržního dohledu podle tzv. modelu Twin Peaks (dva vrcholy). Orgán dohledu totiž musí při každém rozhodování zvážit možné důsledky pro pojištěné i pro pojistitele. Takový celkový pohled nemohou ale orgány dohledu, u nichž je oddělen solventnostní a tržní dohled, v žádném případě zajistit.

Kromě toho GDV požaduje, aby běžná kontrola pojišťovacích podniků nadále zůstala v kompetenci německého orgánu dohledu. V tomto ohledu by bylo podle GDV nezbytné se vyhnout překrývání pravomocí mezi národní a evropskou úrovní a dvojímu reportingu, aby pojišťovací podniky nebyly zbytečně zatěžovány.

Přímý dohled nad pojišťovacími podniky ze strany EIOPA, pokud jde například o interní modely, odmítá GDV taktéž. Evropské orgány dohledu by se měly spíše zaměřit na prosazování jednotné aplikace finančních pravidel EU v členských státech. Takový postup ovšem podle GDV vyžaduje stanovení jasných priorit.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články