Co přinesla studie Global Risk Management Survey 2017?


			Co přinesla studie Global Risk Management Survey 2017?
14.9.2017 Spektrum

Podle nejnovější analýzy společnosti Aon jsou největším rizikem pro podniky poškození pověsti a značky. Studie zpracovala reakce manažerů z různých firem po celém světě. Nejčastějšími příčinami poškození dobrého jména a značky jsou podle nich závadné produkty a zveřejnění podvodných obchodních praktik.

 

Aktuálně zvyšuje tlak na společnosti komunikace a nemilosrdné šíření negativních zkušeností na sociálních sítích. „Skokanem roku“ je riziko kybernetických útoků – letos na páté příčce, loni ještě „jen“ na devátém místě. 

Jak vypadá žebříček TOP 10 rizik 2017?

  1. Poškození dobrého jména (pověsti) a značky
  2. Ekonomický pokles /pomalé zotavení
  3. Zvyšující se konkurence
  4. Regulatorní a legislativní změny a zásahy
  5. Kybernetická kriminalita /hackeři /viry
  6. Nedostatečné inovace a nevstřícnost vůči potřebám klienta
  7. Neúspěch v náboru talentů a jejich růstu
  8. Přerušení provozu
  9. Politická rizika a nejistoty
  10. Rizika vyplývající z odpovědnosti

Mohlo by vás zajímat: Floridu čeká moment pravdy: Škody budou likvidovat bezejmenné pojišťovny


Čeho se bojí pojišťováci?

Studie současně segmentovala obavy podle odvětví a branží. Segment pojištovnictví, investic a financí zařadil na první tři příčky poškození dobrého jména a značky, dále regulatorní a legislativní změny a zásahy, a do třetice kybernetickou kriminalitu, hackerské útoky a viry. K úplně stejnému závěru dospěli i bankéři, kteří byli dotázáni zvlášť.

Jak šel čas…

Zajímavé je sledovat, jak se hodnocení rizik měnilo v čase. Zatímco od roku 2015 dominuje nebezpečí ztráty dobré pověsti, v období celosvětové recese od 2009 do 2013 byl největším strašákem ekonomický pokles, respektive příliš pomalé zotavování hospodářství. V popředí se drží i rizika spojená s regulatorními a legislativními změnami (od roku 2009 stále v TOP 4). Nejistota spojená s odpovědností za produkty, služby, aktivity a v souvislosti s výkonem funkcí se v žebříčku objevila letos podruhé (2015, 2017). Stabilní pozici si drží i zesilující konkurence (od roku 2009 stále v TOP 4).


Mohlo by vás zajímat: Globální kybernetické útoky způsobuji škody srovnatelné s velkými hurikány


Respondenti byli také dotázáni, jaký předpokládají vývoj hlavních rizik pro jejich odvětví v dalších 3 letech. Jako nebezpečí číslo jedna uvedli pojišťováci nedostatečné inovace a neúspěch v uspokojování potřeb klientů. Na dalších dvou příčkách se u nich umístily regulatorní a legislativní změny legislativy a kyberkriminalita.

Celá řada branží se zjevně obává nového hospodářského poklesu, protože ekonomický propad uváděly na prvním místě hojněji než letos. Nikdo naopak nezařadil do výběru budoucích TOP 3 problémy s náborem kvalifikovaných pracovníků. Také současný nejobávanější fenomén, totiž ztráta reputace a poškození značky, měl v předpovědích z různých odvětví na pomyslné pyramidě rizik v dalších třech letech jen třetinové zastoupení oproti letošku.

Studii provedlo Centrum inovací a analýz Aon (Aon Centre of Innovation and Analytics) on-line formou. Své dotazy směřovalo hlavně na risk manažery a finanční ředitele (CRO, CFO), investory nebo správce aktiv. Probíhal v posledním kvartále 2016, na vzorku více než 1.800 manažerů s rozhodovacími pravomocemi z 33 oborů ekonomiky, ve více než 60 zemích po celém světě.

Celá studie je ke stažení ve zkrácené a úplné verzi zde: 

http://www.aon.com/germany/publikationen/risk-solutions/global-risk-management-survey-2017.jsp

Zdroj: AON

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.