Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?


			Hromadné žaloby: Jaká je situace v Evropě a ČR?

Téma přijetí evropské legislativní úpravy unifikující oblast hromadných, resp. kolektivních žalob intenzivně rezonuje v odborných kruzích už od roku 2018, kdy Evropská komise představila návrh směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES jakožto součást legislativního balíčku Nová politika pro spotřebitele1. Ani v ČR nebyly hromadné žaloby doposud nijak systémově upraveny, vyjma dílčích a velmi strohých úprav možnosti obrany kolektivních práv, zakotvených např. v občanském zákoníku, občanském soudním řádu, příp. i v zákoně o ochraně spotřebitele. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.  

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.