Je promlčení fér?


			Je promlčení fér?

Otázka promlčení a jeho případného rozporu s dobrými mravy je tématem, které se v poslední době často skloňuje ve vztahu ke sporům o platnost pojistných smluv na investiční životní pojištění (IŽP). Jedná se ale o problematiku, jež může mít v pojišťovnickém sektoru širší dopady. Jak se k námitce nemravnosti promlčení tedy stavějí soudy? V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.