Druhá rána pro pojištění v bankách


			Druhá rána pro pojištění v bankách

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) vydal varování pro pojišťovny a banky, aby řešily otázky ochrany spotřebitele související s prodejem produktů pojištění úvěrové ochrany. EIOPA ve svém varování vyzývá pojišťovny a banky, aby přijaly opatření nebo riskovaly, že budou čelit opatřením dohledu. Byla totiž odhalena řada praktik, které by mohly spotřebitele poškodit. V článku Dušana Šídla z portálu AkademiePojištění.cz se dozvíte více. 

Orgán EIOPA identifikoval následující klíčové problémy, které mohou negativně ovlivnit výsledky spotřebitelů, mimo jiné se jedná o:

  • Vysoká odměna a střet zájmů. Pojištění k úvěrům se jeví jako vysoce ziskový obchod jak pro pojišťovny, tak pro banky, které je distribuují. Značná část hrubého předepsaného pojistného, kterou platí spotřebitelé, končí u bank a pojišťoven, zatímco spotřebitelé dostávají jen málo na výplatách pojistných událostí. Vysoké provize mohou vést k významným a škodlivým střetům zájmů a ke špatným obchodním praktikám za účelem maximalizace zisku.
  • Omezený výběr a nejrůznější překážky. Teoreticky mohou spotřebitelé volně kombinovat úvěrové produkty nabízené bankami s produktem od jakéhokoli poskytovatele. Rozšířené praktiky křížového prodeje však spotřebitelům brání v tom, protože většina bank váže pojištění na svůj hlavní úvěrový produkt.
  • Vysoká rozmanitost produktů a cenový rozptyl. Byly odhaleny velké rozdíly v pojistném krytí, podmínkách, výlukách, designu produktů a funkcích produktů, což spotřebitelům znesnadňuje jejich srovnání a informovaná rozhodnutí. Ceny podobných produktů se značně různí.
  • Problémy se zrušením a změnou poskytovatele. Spotřebitelé se setkávají s problémy, když chtějí zrušit pojištění nebo změnit poskytovatele. Spotřebitel často musí získat souhlas od banky a splnit určité podmínky, než bude možné jejich pojistnou smlouvy zrušit.

Mohlo by vás zajímat: Spojené království: Průměrné pojistné za pojištění motorových vozidel roste


Takové praktiky mohou být pro spotřebitele velmi škodlivé a vyvolávat obavy, zda pojišťovny a banky přiměřeně uplatňují základní regulační zásady stanovené ve směrnici o distribuci pojištění (IDD).

Ve světle těchto zjištění vydává EIOPA varování zaměřené na pojišťovny a banky jednající jako distributor pojištění, aby zajistily, že produkty pojištění úvěrové ochrany budou spotřebitelům nabízet spravedlivou hodnotu. Ve světle těchto zjištění vydává EIOPA varování zaměřené na pojišťovny a banky jednající jako distributor pojištění, aby zajistily, že produkty pojištění úvěrové ochrany budou spotřebitelům nabízet spravedlivou hodnotu.

Dušan Šídlo
AkademiePojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články