Pod lupou Dušana Šídla: Jak na následné vzdělávání?


			Pod lupou Dušana Šídla: Jak na následné vzdělávání?

Odborná způsobilost podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) zahrnuje získání všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a dovedností. Právě kontinuální prohlubování odborných znalostí a dovedností nezbytných pro distribuci pojištění podle skupiny odbornosti prostřednictvím následného vzdělávání podle § 59 ZDPZ zajistí naplnění požadavku na trvalé splňování podmínek odborné způsobilosti osob, kterým tato povinnost byla stanovena v § 55 ZDPZ (dále jen „odborně způsobilé osoby“).

Rozsah a obsah následného vzdělávání 

Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Tento minimální limit je třeba chápat jako souhrnný limit pro všechny skupiny odbornosti dané odborně způsobilé osoby, není tedy třeba např. absolvovat 15 hodin následného vzdělávání pro skupiny odbornosti distribuce neživotního pojištění a zároveň 15 hodin pro skupinu odbornosti distribuce životního pojištění, má-li odborně způsobilá osoba složenu souhrnnou zkoušku pro skupiny odbornosti dle § 57 odst. 1 písm. a) až e) ZDPZ.


Mohlo by vás zajímat: Udržitelné finance aneb jak zelená tsunami postihne pojišťovny


Stejně tak v případě, že osoba s touto odbornou zkouškou v praxi fakticky vykonává pouze činnost odpovídající skupině odbornosti distribuce životního pojištění a nikoliv neživotního pojištění, není nutné, aby následné vzdělávání absolvovala pro dané skupiny odbornosti distribuce neživotního pojištění.

Následné vzdělávání je možné absolvovat kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém odborně způsobilá osoba úspěšně složila odbornou zkoušku pro distribuci pojištění nebo prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe. Minimální časový rozsah je tak třeba naplnit v součtu 15 hodin ke konci příslušného kalendářního roku.

Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti dané odborně způsobilé osoby. Obsahové zaměření programů následného vzdělávání by tak mělo odpovídat příslušným tematickým oblastem náležejícím do dané skupiny odbornosti, pro kterou získala odborně způsobilá osoba osvědčení o vykonání odborné zkoušky nebo osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.


Mohlo by vás zajímat: Prevenční povinnost a pojištění


Forma následného vzdělávání

Ze zákona výslovně nevyplývá, že by následné vzdělávání muselo představovat jednotný program absolvovaný u jedné akreditované osoby v požadovaném minimálním rozsahu. Následné vzdělávání tak může zahrnovat i různé kombinace programů či dílčích kurzů následného vzdělávání od různých akreditovaných osob a jeho absolvování lze tak prokazovat i více dílčími osvědčeními, která absolvování následného vzdělávání v požadovaném minimálním rozsahu 15 hodin prokáží společně. Nikdy není stanoveno, jakou formou lze program následného vzdělávání pořádat. Následné vzdělávání tak může být konáno jak prezenční formou, tak formou distanční, nebo jejich kombinací.

Nabídka následného vzdělávání

Dosud neexistuje žádný vyhledávač následného vzdělávání. Nabídka kurzů se přitom může zdát nepřehledná a odborně způsobilá osoba může tápat v tom, jakým způsobem si poskládat následné vzdělávání v požadované délce 15 hodin, aby nejen splnila zákonnou povinnost, ale aby se také něco nového naučila do praxe.

Akademie pojištění jako první přinesla přehled e-learningových kurzů akreditovaných osob. Rovněž jsme provedli „mystery shopping“ vybraných kurzů a členům Akademie pojištění poskytujeme tipy, jaké kurzy stojí skutečně za to a jaké jsou jen zbytečnou ztrátou času a peněz.

Přehled e-learningových kurzů 

Nasledne vzdelavani tabulka 1

Dušan Šídlo
AkademiePojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články