Dva trendy v pojištění osob


			Dva trendy v pojištění osob
11.10.2022 Produkty

Nová verze exkluzivního přehledu všech pojištění osob pro dospělé je zde! Přestože od prvního vydání uplynulo pouze několik měsíců, již došlo k několika změnám. Ty naznačují, jaké trendy lze v produktové nabídce pojišťoven vysledovat. Více specialista Dušan Šídlo z portálu AkademiePojištění.cz.

Trend oddělené investiční složky

V přehledu jsou kromě rizikového a investičního pojištění zaznamenány i produkty stojící mez nimi. Jsou označeny jako hybridní pojištění. Z pohledu právní klasifikace se jedná o investiční životní pojištění, pravidelná investiční složka je (nebo může být) nulová. Klient tak platí pouze rizikovou část a má možnost kdykoliv v průběhu pojištění zaplatit mimořádné investiční pojistné. Aktuálně seznam identifikoval na trhu 3 pojišťovny, které tento přístup umožňují. Jedná se o pojištění od:

  • Allianz
  • Generali
  • NN

Tento typ produktů je vhodný i pro převod peněz ze starších a předražených smluv investičního životního pojištění.  Lze očekávat, že s tímto typem produktů budou přicházet i další pojišťovny. Pokud již nyní pojišťovna nabízí produkt s oddělenou investiční složkou, stačí, pokud zruší požadavek na nenulové minimální běžně placené investiční pojistné. Na trhu zbyla jediná pojišťovna, která zatím nenabídla investiční pojištění s oddělenou složkou (MetLife). Dojde v budoucnu ke změně?


Mohlo by vás zajímat: Do čela Direct pojišťovny nastupuje Michal Řezníček


Trend zjednodušování a jednotné nabídky

Z nabídky za sledované období byl odstraněn produkt Na Přání od pojišťovny Kooperativa. Jedná se o logický důsledek toho, že nové Flexi je založeno na platformě produktu Na přání a ponechání staré verze tak nedávalo žádný smysl. Kooperativa však z nabídky nevyřadila starou variantu produktu Flexi a tato stará varianta je stále k dispozici na přepážkách České spořitelny. Jaké jsou pro to argumenty?

Zákony nutí pojišťovny, aby při tvorbě produktů myslely na konkrétní klientský segment a jeho potřeby. Důsledkem tohoto požadavku je, že pro každý segment by měla pojišťovna nabízet právě jeden produkt. Pokud by nabízela dva produkty s rozdílnými pojistnými podmínkami, pak jeden z nich zřejmě nenaplňuje požadavky cílového segmentu tak dobře jako druhý.


Mohlo by vás zajímat: Jak správně doporučit pojistnou částku u rodinného domu?


Výrazně odlišné produkty pro stejný cílový segment tak již nabízí pouze dvě pojišťovny. První je Uniqa, kde je situace způsobena sloučením dvou pojišťoven. V nabídce tak najdeme produkty bývalé AXA pojišťovny a zároveň originální od Uniqy. Pojišťovna teprve přijde s nástupcem těchto produktů, který bude jeden a optimální pro cílový segment.

Druhou pojišťovnou, která dlouhodobě nabízí dva odlišené produkty pro stejný cílový segment, je Generali. I zde došlo k této situaci kvůli fúzi. Pojištění Bel Mondo je produktem Generali, pojištění Můj život je produktem České pojišťovny. Sloučí i tato pojišťovna tyto produkty do jedné optimální varianty? Čas ukáže.

Přehled produktů pojištění osob (pro dospělé) 1. 10. 2022 1

Dušan Šídlo
AkademiePojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články