Slovenské pojištění by v ČR zatím neuspělo


			Slovenské pojištění by v ČR zatím neuspělo

Někdy se setkávám s otázkou, jaké životní pojištění mají na Slovensku. Protože nedávno vznikla ryze slovenská pojišťovna Partners poisťovňa, která přišla s novým životním pojištěním Gemini, podíval jsem se na toto pojištění podrobněji. Nabízí se totiž otázka, jak by se tomuto pojištění dařilo na českém trhu, pokud by se pojišťovna rozhodla expandovat na „Západ“. Na co specialista Dušan Šídlo z portálu AkademiePojištění.cz. přišel?

Pojištění Gemini je běžné životní pojištění, které je zaměřené na vážná rizika. Nenajdeme v něm tedy pojištění hospitalizace či pojištění denního odškodného následkem úrazu. To není na závadu. Pojistit ale nelze některá vážná rizika u dětí, například dětskou invaliditu, sníženou soběstačnost či potřebu dlouhodobého ošetřovného. To už by mohlo finančním poradcům vadit. Gemini stejně jako každé jiné pojištění tak má svoje výhody a nevýhody.


Mohlo by vás zajímat: Zajímavost: Digitální startup wefox má už v Evropě 2 miliony klientů


Hlavní výhody pojištění

 • Pochopitelné pojistné podmínky (vše je definováno tak, aby nedocházelo k nedorozumění).
 • Není výluka ani jiné omezení pro psychická onemocnění u pojištění invalidity.
 • Není omezení u rizikového těhotenství v případě pojištění pracovní neschopnosti.
 • Krytí psychických příčin u pojištění pracovní neschopnosti (jen po dobu hospitalizace na psychiatrii).
 • Částečné plnění u pojištění závažných onemocnění (např. 20 % pojistné částky pro případ počátečního stádia rakoviny) a maximální progrese 1 000 % u pojištění trvalých následků úrazu.

Mohlo by vás zajímat: Výroční zpráva IE: Ukrajina a další problémy současného pojišťovnictví


Hlavní nevýhody pojištění

 • Pojišťovna má právo změnit podmínky pojištění na základě vážných objektivních důvodů (např. při zvýšení podílu pojistných událostí).
 • Výluka na předchorobí – pojišťovna není povinna poskytnout plnění, kdy pojistná událost vznikla v důsledku nemoci nebo tělesného poškození, jejichž příznaky se projevily před začátkem pojištění (bez ohledu na podstoupení léčby či vyšetření).
 • Pojišťovna může snížit plnění až do výše 75 % při protiprávním jednání či hrubé nedbalosti, spadá sem například i požití alkoholu, porušení léčebného režimu či pracovně-právních předpisů.
 • Výluka na vrozené vady u připojištění úrazu a nemoci a výluka na přecenění vlastních sil u úrazového pojištění.
 • Čekací doba v délce 24 měsíců u pojištění pracovní neschopnosti na onemocnění zad.
 • Nižší ohodnocení některých úrazů v oceňovací tabulce (například za 50 % tělesného poškození je označena ztráta dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo omezení hybnosti páteře těžkého stupně).

V oblasti výhod nepřináší toto pojištění nic nového, co bychom na českém trhu neznali. Naopak, všechny uvedené nevýhody patří v ČR mezi ostře sledovaná kritéria. Mnohdy se jedná i o tzv. K.O. kritéria. Pokud daná pojišťovna má v dané oblasti výluku či nepřiměřené krácení, nedoporučuje se vůbec pojištění sjednávat. Takové výluky a omezení totiž klientům přinášejí neakceptovatelnou nejistotu ohledně výše pojistného plnění. Například tvrdou výluku na předchorobí již dnes v ČR uplatňuje minimum pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Povodně nenávratně změnily Yellowstonský národní park


Kvalitou (rozsahem pojistného krytí) by tedy ryze slovenské pojištění na českém trhu neuspělo. Nedává také smysl, aby se český občan pojišťoval na Slovensku. Cena pojištění je pochopitelně v eurech a při přepočtu na koruny vychází cena pojištění na naše poměry rovněž vysoko. Uvedené však rozhodně neznamená, že by se situace nemohla v budoucnu změnit. Pokud na slovenském trhu objevím nějaký zajímavý produktový námět, budu vás informovat. Například v samotné digitalizaci je řada slovenských pojišťoven oproti těm českým napřed.

Dušan Šídlo
AkademiePojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články