Výroční zpráva IE: Ukrajina a další problémy současného pojišťovnictví


			Výroční zpráva IE: Ukrajina a další problémy současného pojišťovnictví

Insurance Europe (IE) oznámila vydání výroční zprávy za období 2021–2022. Tato zpráva není nějakým pouhým výčtem aktivit této evropské federace, jejímž členem je též Česká asociace pojišťoven. Lze v ní nalézt stanoviska evropského pojišťovacího průmyslu k zásadním otázkám dalšího rozvoje oboru. Navíc vždy v ní dostávají prostor k vyjádření i významní hosté.

Výroční zpráva IE 2021–2022 má široký záběr. Jsou v ní zahrnuta například tato témata:

 • přizpůsobování změnám klimatu
 • podávání zpráv o udržitelnosti
 • udržitelné finance
 • rozmanitost a inkluze
 • pojišťovací kapitálový standard (globální regulace)
 • Solventnost II
 • ozdravné postupy a řešení problémů
 • retailové investování
 • upisování založené na rizicích
 • kybernetická rizika
 • umělá inteligence
 • pandemické riziko
 • penze
 • pojištění motorových vozidel
 • nové oblasti odpovědnosti atd. 

Jak bylo již uvedeno výše, do výroční zprávy IE přispěli i významní hosté. V prvé řadě je nutno uvést Petru Hielkema, předsedkyni orgánu dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).  Dále je účelné zmínit Joachima Wenninga, předsedu správní rady zajišťovací skupiny Munich Re a dále odborníky z pojišťovny Zurich či zajišťovny Swiss Re. Nechybí ani představitelé některých asociací, jako například prezident GFIA (Globální federace asociací pojišťoven) apod.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA pojišťovna v prvním čtvrtletí posílila hlavně v životním pojištění


I když tato informace má signální charakter a jejím cílem je upozornit na zveřejnění nové výroční zprávy IE, tak je vhodné se zastavit blíže alespoň u jedné stati této výroční zprávy, kterou koncipovala Michaela Koller, generální ředitelka IE. Tato část výroční zprávy se věnuje válce na Ukrajině a má název „Pojistitelé reagují na válečné výzvy“.

Koller zdůraznila, že po vypuknutí války bylo prioritním úkolem pro ty pojistitele, kteří mají svoje „kanceláře“ na Ukrajině, zajistit bezpečnost svých zaměstnanců. Kromě toho mnozí pojistitelé, obzvláště ti v sousedních zemích (Polsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko), se stali rychle aktivními, pokud jde o poskytování pomoci uprchlíkům. V některých případech se dokonce kanceláře pojistitelů přeměnily ve školní třídy, aby bylo ukrajinským dětem umožněno se učit místnímu jazyku.

Řada pojistitelů napříč celou EU se rozhodla poskytnout dary charitám a organizacím zajišťujícím humanitární pomoc. Někteří pojistitelé například poskytovali uprchlíkům překračujícím hranice zdravotní pojištění, jiní zase vybrané bezplatné pojištění, a to i těm domácnostem, které uprchlíky podporovaly. Velmi významné byly iniciativy v oblasti pojištění motorových vozidel. Mnozí pojistitelé totiž usnadnili poskytování daného pojištění. Například poskytovali zdarma nebo za symbolickou cenu hraniční pojištění.   


Mohlo by vás zajímat: Seniorů přibývá i přes vyšší úmrtnost


Na vznik válečného konfliktu rychle reagovala i samotná IE. Ukončila například partnerství se Všeruskou asociací pojišťoven, a to vydáním prohlášení, v němž byly silně odsouzeny akce podniknuté ruskou vládou a vyjádřena absolutní solidarita s lidem Ukrajiny, tamním pojišťovnictvím a asociacemi pojišťovacích makléřů.  

Jiným důležitým důsledkem války je nutnost, aby pojistitelé a jiné společnosti poskytující finanční služby řádně implementovaly sankce přijaté vůči Rusku a Bělorusku. I když tento úkol se týká samotných pojistitelů, tak IE se pokusila daný proces usnadnit předložením některých otázek a problémů vznikajících v oboru Evropské komisi a EIOPA s žádostí o poradenství a informace.

Michaela Koller mimo jiné vyzvedla, že Ukrajinci ukázali v této mimořádné době neuvěřitelnou sílu a tamní pojišťovací sektor může být rovněž pochválen za odolnost a schopnost zůstat funkční. Evropští pojistitelé budou podle Koller pokračovat v hledání způsobů, jak podpořit své kolegy na Ukrajině, stejně jako občany, kteří tuto zemi museli opustit vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci.   


Mohlo by vás zajímat: Deloitte: Prioritou pro Generaci Z i mileniály je ochrana životního prostředí


Michaela Koller se pochopitelně zmínila i o tom, že pojistitelé musejí vyhodnotit a vyrovnat se s důsledky války, zejména pro celou ekonomiku (např. oproti očekávání nižší ekonomický růst a zvýšená inflace) a finanční trhy. Specifická pozornost je věnována i novým kybernetickým ohrožením.  Koller v závěru ujišťuje, že IE bude nadále fungovat jako platforma pro své členy za účelem výměny názorů a informací o těchto otázkách a bude udržovat spojení s institucemi EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články