Jaký je vztah Insurance Europe k pojištění pro případ dlouhodobé péče?


			Jaký je vztah Insurance Europe k pojištění pro případ dlouhodobé péče?

Insurance Europe (IE) informovala o své odpovědi na výzvu Evropské komise k předložení důkazů ohledně přístupu k dostupné a vysoce kvalitní dlouhodobé péči.

Podle IE pojistitelé v mnoha členských státech EU sehrávají klíčovou roli tím, že doplňují národní systémy zdravotnické péče soukromým pojištěním. Takový postup snižuje tlak na tyto národní systémy, přičemž jeho význam v budoucnu poroste. Vzhledem ke stárnutí populace v Evropě a problémům, jež toto stárnutí vyvolává, bude důležité zajistit, aby občané EU měli přístup k dostupné zdravotní péči ve vysokém věku.


Mohlo by vás zajímat: KB Pojišťovna k 2021: Hrubé předepsané pojistné dosáhlo výše 7,3 miliardy Kč


Nicméně, aby pojistitelé byli skutečně schopni hrát větší roli, musí být splněno několik podmínek. Například daňové motivace by mohly pomoci zabezpečit, že pojistné produkty zůstanou dostupné a atraktivní. Kromě toho pojistitelé mají eminentní zájem prozkoumat společně s příslušnými orgány, jak by se jejich role mohla rozvinout. IE míní, že pojistitelé by mohli fungovat jako vstupní brána ke zdravotnickým službám, zejména k těm, které podporují prevenci, povědomí a přizpůsobení, což jsou oblasti, v nichž pojistitelé mají významné zkušenosti, a zároveň oblasti životně důležité k tomu, aby byly náklady na zdravotnickou péči udrženy na dostupné úrovni.  

Evropská komise by mohla také vyzvat členské státy EU, aby připravily postupy k redukci tlaků na zdravotnické systémy a k podpoře prevence, životního stylu a vhodného využití digitálních řešení.  Z tohoto prohlášení, které má spíše strategicko-politickou povahu, se lze proklikem dostat na plné znění odpovědi IE, které obsahuje některé další návrhy ve vztahu k pojištění dlouhodobé péče.[1]


Mohlo by vás zajímat: Michaella Koller: Spotřebitelé potřebují správný druh informací


Jde o to, že Evropská komise by měla prozkoumat způsoby, jak podpořit členské státy EU v tom, aby pojištění pro případ dlouhodobé péče bylo více přístupné a finančně dostupné.  Členské státy by měly připravit nové přístupy,  podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a zvláště pak výměnu informací a osvědčených postupů mezi zainteresovanými osobami, což by mohlo přispět k řešení problémů dlouhodobé péče. Jiným aspektem, který je nezbytné podle IE uvážit, je význam jasných relevantních informací pro občany.  Ti potřebují především informaci, co v oblasti zdravotnických a sociálních služeb kryje veřejný sektor, a to z toho důvodu, aby mohli převzít zodpovědnost za jakoukoli mezeru v jejich osobní pojistné ochraně.


[1] https://insuranceeurope.eu/publications/2588/contribution-to-ec-call-for-evidence-on-access-to-affordable-and-high-quality-long-term-care

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články