Insurance Europe: Přezkum Solvency II musí odstranit bariéry v podnikání


			Insurance Europe: Přezkum Solvency II musí odstranit bariéry v podnikání

Insurance Europe (IE) klade v kontextu směrnice Solventnost II důraz na odstranění všech bariér, které stojí pojistitelům v cestě při ochraně pojištěných osob, investování a zapojení do zelené agendy EU.  Prohlášení obsahuje zásadní postoje IE k návrhům Evropské komise na přezkum solventnostního obezřetnostního rámce a k návrhu na úpravu ozdravných postupů a řešení krize pojišťoven formou směrnice IRRD (Insurance Recovery and Resolution Directive). 

Při implementaci souboru opatření k Solventnosti II bylo podle IE dosaženo řady zamýšlených přínosů, a to včetně kapitálových požadavků založených na rizicích, velmi přísných standardů pro řízení rizik, správy a řízení, rozsáhlého dohledu a informačních povinností vůči veřejnosti. Tento rámec podle IE nicméně vyžaduje řadu vylepšení, jelikož nesprávně zohledňuje dlouhodobý podnikatelský model pojišťoven. To vyúsťuje v nadměrné kapitálové zatížení a solventnostní volatilitu. IE dále upozorňuje také na značné a v některých případech nadbytečné provozní zatížení pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: 2021: Objem pojistného vzrostl skupině VIG na 11 mld. EUR


Tato slabá místa mají podle názoru IE negativní dopady na pojištěné osoby a omezují schopnost pojišťovacího sektoru přispívat k naplňování politických priorit EU. Oslabují rovněž mezinárodní konkurenceschopnost pojišťoven, jejich přirozenou schopnost zaujímat dlouhodobý přístup k produktům a investování i jejich schopnost vyhnout se procyklickému chování v průběhu krize. Správné změny v solventnostním rámci   by v souhrnu podle IE vedly k oprávněné a potřebné redukci kapitálových požadavků a volatility.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Jiří Doubravský


Návrhy Evropské komise k přezkumu Solventnosti II zahrnují řadu užitečných prvků (nástrojů), které by mohly být použity jako základ pro vylepšení. Nicméně obsahují též některé prvky, které by mohly oslabit tato vylepšení, a pak i prvky, jež by mohly významně zvýšit regulatorní zatížení. Proto by podle IE měly být takové prvky či nástroje z návrhů k přezkumu vypuštěny, nebo by měly být zásadně upraveny.  IE zároveň zdůrazňuje, že i návrhy na novou směrnici IRRD jdou dále, než je potřeba, a proto vyžadují taktéž úpravy. IE seskupila svoje klíčová sdělení, resp. stanoviska, do následujících čtyřech oblastí:

  • oprava přístupu k dlouhodobému podnikání s cílem řešit nadměrný kapitál a umělou volatilitu,
  • vylepšení proporcionality a vyhnutí se zvýšení nákladů a provoznímu zatížení,
  • uchování solventnostního kapitálového požadavku jako výchozího bodu v žebříčku intervencí dohledu,
  • jiné otázky, kde by změny měly být učiněny jedině tehdy, jestliže je jasné, že náklady nepřevýší potenciální přínosy,

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články