Insurance Europe: Přezkum SII musí napravit nedostatky. Nesmí ale zvýšit náklady


			Insurance Europe: Přezkum SII musí napravit nedostatky. Nesmí ale zvýšit náklady

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila odpověď na konzultaci Evropské komise týkající se jejích návrhů na přezkum regulatorního rámce Solventnosti II (S II). Přezkum musí podle IE korigovat nadměrný kapitál a volatilitu, podpořit solventnostní kapitálový požadavek jako bod pro intervenci dohledu, vylepšit proporcionalitu, ale nesmí dojít ke zvýšení nákladů pojišťoven.  

IE je názoru, že i když návrhy Evropské komise zahrnují řadu prospěšných a nezbytných změn, tak zároveň obsahují určité prvky, které by mohly narušit mnohá vylepšení a/nebo vyvolat zbytečné náklady. S II sice dodala řadu benefitů, jež byly očekávány, ale celkový rámec vyžaduje vylepšení, jelikož nebere dostatečně v úvahu dlouhodobý podnikatelský model pojišťovny. To vyúsťuje v nadměrné kapitálové zatížení a volatilitu solventnosti. Navíc vzniklo také velmi významné a v některých případech zbytečné provozní zatížení pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Ředitelství silnic a dálnic: Doprava v Česku narostla o 10 procent!


Tyto nedostatky vedou k negativním dopadům na spotřebitele, a to jak přímo přes zvýšené náklady a suboptimální investice, tak nepřímo z důvodu omezené dostupnosti pojistných produktů a garancí. IE dále zdůrazňuje, že tyto nedostatky též omezují schopnost pojišťovacího sektoru účinně přispívat k naplňování politických priorit EU. Přezkum S II by neměl podle IE vést k zásadnímu předělání systému. Místo toho je třeba limitovaný počet cílených změn, které vcelku povedou k oprávněné a potřebné redukci kapitálových požadavků a volatility.

Správné změny vytvoří systém, který bude více založený na rizicích, to znamená, že bude lépe propojen s reálnými riziky, kterým čelí pojišťovny.  Evropskému pojišťovacímu průmyslu by to mělo umožnit provozování činností dlouhodobého charakteru, nabízení pojistných produktů s užitkem pro spotřebitele a udržování finanční stability, aby se mohl plně zapojit do přechodu na udržitelnou ekonomiku, do plnění dalších cílů EU a být konkurenceschopný v mezinárodním měřítku.  


Mohlo by vás zajímat: Abeceda pojištění majetku s Pillow: P jako Povodeň


Přezkum S II by podle IE tudíž měl:

  • opravit nadměrné kapitálové požadavky a umělou volatilitu týkající se dlouhodobého byznysu tím, že výpočty budou sladěny s reálnými riziky, kterým čelí pojišťovny, přičemž spotřebitelé zůstanou velmi dobře chráněni,
  • vést ke zlepšení v oblasti proporcionality a vyhnout se zvýšení nákladů a provoznímu zatížení,
  • zachovat existující velmi dobře konstruovanou míru odstupňovaných zásahů orgánů dohledu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články