EIOPA chce znovu rozšířit informační povinnosti. Insurance Europe je proti


			EIOPA chce znovu rozšířit informační povinnosti. Insurance Europe je proti

Insurance Europe (IE) reaguje na konzultaci orgánu dohledu EIOPA k navrhovaným změnám informačních povinností. Ty se týkají jak informací pro potřeby dohledu, tak informací pro veřejnost, resp. spotřebitele.

IE předně konstatuje, že EIOPA vzala při přípravě změn informačních povinností v úvahu jen velice málo problémů, na něž evropský pojišťovací průmysl v minulosti upozornil. IE označuje navrhované úpravy jako nepřiměřené s tím, že by vedly k nové nadměrné administrativní zátěži a nákladům pro pojistitele, jež by byly nakonec přeneseny na klienty.


Mohlo by vás zajímat: Fintechové firmy CreaSoft a IFA Services se spojily. Vzniká TORKILD a.s.


Předpokládaný nárůst nákladů vyplývá především z toho, že i když EIOPA učinila podle IE některé vítané změny, tak zároveň navrhla významné a většinou zbytečné změny stávajících šablon pro kvantitativní výkaznictví, a navíc chce zavést nové šablony pro toto výkaznictví. To vše by podle IE vedlo k mimořádnému a nadbytečnému zatížení pojistitelů, a to bez jasného přínosu pro orgány dohledu.

Nelze zapomenout ani na podstatné zvýšení nákladů u těch pojistitelů, kteří by například potřebovali nastřádat velké zdroje na implementaci, testování a validaci požadovaných změn v jejich IT systémech. EIOPA by tudíž podle IE měla omezit změny v rámci výkaznictví jen na ty, jež jsou absolutně nezbytné k plnění dohledových povinností tohoto orgánu.

Kromě toho harmonogram navržený EIOPA pro realizaci takových změn je podle IE příliš krátký. Případné změny by měly být provedeny jako součást širšího přezkumu Solventnosti II, který nyní probíhá. Jinak by tento přístup, který se dá charakterizovat jako „změny po částech“, mohl vést k násobným změnám, jež by musely být realizovány v krátkém čase, což by dále „nafouklo“ náklady.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Martin Diviš


Zainteresované osoby se mohou seznámit i s plným vysoce odborným zněním odpovědi IE na konzultaci EIOPA[1], neboť je přílohou výše zmíněného tiskového prohlášení. Je rovněž účelné připomenout, že řada šablon výkazů je obsažena například v Prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2452 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP). 


[1] https://www.insuranceeurope.eu/mediaitem/97863d71-9b13-45f4-aa61-90d55106ea49/Response%20to%20EIOPA%20consultation%20on%20amendments%20to%20supervisory%20reporting%20and%20public%20disclosure%20documents.pdf

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články