Insurance Europe aktivně vystupuje proti evropské směrnici. Má DMD stále smyl?


			Insurance Europe aktivně vystupuje proti evropské směrnici. Má DMD stále smyl?

Insurance Europe (IE) prezentovala své stanovisko ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Distance Marketing Directive – DMD). Dané stanovisko IE bylo zpracováno v souvislosti s konzultací Evropské komise ohledně plánu, resp. dalšího postupu, ve věci DMD.

Insurance Europe toho názoru, že je třeba seriózně zvážit, zda DMD je nadále relevantní a přínosná, a to ve světle několika nejnovějších specifických pravidel EU k produktům, jako je například směrnice o distribuci pojištění. Evropští pojistitelé mají konkrétně obavy z kolize těchto textů a nedostatečné právní jistoty. Evropští pojistitelé jsou také názoru, že specifická produktová legislativa by měla mít přednost, pokud bude DMD zachována. Navíc, pokud bude DMD zachována, tak musí být podle IE digitálně neutrální.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Pyramidová hra…


DMD pokrývá online prodeje pojistných produktů, které jsou ale nyní výlučně upraveny směrnicí o distribuci pojištění. Z tohoto důvodu by měla být znovu zvážena působnost DMD za účelem vyhnutí se rozpornostem a duplicitám. Podle názoru IE by měla být směrnice o distribuci pojištění výhradním právním zdrojem pro distribuci pojištění. Pokud to bude pokládáno stále ještě za relevantní a bude v tom spatřována přidaná hodnota, tak DMD musí být novelizována při zohlednění toho, že od jejího zavedení v roce 2002 byla přijata a implementována specifická produktová legislativa. Bylo by rovněž zapotřebí zajistit, aby byla technologicky neutrální a otestována z hlediska budoucí odolnosti.

DMD v nyní platném znění podle IE obsahuje univerzální pravidla, která nemají žádnou vazbu na konkrétní distribuční kanál. Proto vytváří právní nejistotu z důvodu překrývání a duplicit s novější specifickou produktovou legislativou, jako je směrnice PRIIPs.


Mohlo by vás zajímat: Podpojištění je znovu na scéně, kvůli dražším stavebním materiálům


Pokud má být DMD zachována, měla by být revidována tak, aby pokrývala výhradně pravidla, jež jsou specifická pro uvádění služeb na trh na dálku. To znamená, že pravidla, která není možné aplikovat výhradně na uvádění služeb na trh na dálku, by měla být z DMD vyjmuta, aby se zabránilo zmíněnému překrývání a duplicitám s legislativou EU specificky upravující produkty.

Z téhož důvodu by měly být v DMD upřesněny tyto otázky:

  • jestliže existují mezi různými právními texty duplikace v informačních povinnostech, tak přednost musí mít specifická produktová legislativa,
  • jestliže ve specifické produktové legislativě jsou vymezeny podobné informační povinnosti, tak požadavky DMD by měly být pokládány za splněné.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články