Podle Insurance Europe nejsou třeba další pravomoci pro EIOPA


			Podle Insurance Europe nejsou třeba další pravomoci pro EIOPA

Insurance Europe (IE) informuje o své odpovědi na konzultaci Evropské komise týkající se konvergence v oblasti dohledu a jednotných pravidel (single rulebook) pro regulaci pojišťovnictví.

IE je názoru, že dobře fungující orgán dohledu EIOPA je klíčovým prvkem efektivního a účinného jednotného pojistného trhu. IE jednoznačně podporuje jeho činnost. IE ovšem upozorňuje na tu skutečnost, že nařízení týkající se evropských orgánů dohledu (European Supervisory Authorities - ESAs) prošla nedávno přezkumem, který již EIOPA poskytl některé nové pravomoci. Jedinou oblastí, kde existuje dostatek důkazů, jež opravňují další uvažování o kompetencích, je zajištění odpovídající spolupráce a komunikace mezi národními orgány dohledu, pokud jde o přeshraniční byznys. Nicméně změny, jež by řešily tento problém, jsou již posuzovány v rámci přezkumu Solventnosti II.  

Podle názoru IE neexistuje potřeba dalších iniciativ ohledně dalších kompetencí pro EIOPA. Klíčové je, aby orgán dohledu EIOPA zaměřoval svoje zdroje na naplňování svého základního mandátu a využil své stávající kompetence k další integraci jednotného pojistného trhu, ke zvýšení konvergence v oblasti dohledu a zajistil férovou hospodářskou soutěž a konzistentní ochranu spotřebitele.  


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor: Brexit a jeho vliv na pojišťovnictví


Z uvedeného prohlášení se lze proklikem dostat na plné oficiální znění odpovědi IE na zmíněnou konzultaci. V každém případě je argumentace IE velmi zajímavá a využitelná i na národních pojistných trzích. IE např. zdůrazňuje, že EIOPA by se měla zaměřit na to, zda příslušná pravidla jsou v členských státech adekvátně implementována a měla by rozvíjet společnou dohledovou kulturu. Zainteresované osoby by měly vědět, co mohou od EIOPA očekávat a to by se mělo pohybovat v rámci hranic, explicitně vymezených v mandátu EIOPA.

Pokud jde o ochranu spotřebitele, IE spatřuje několik omezení a rozporů ve způsobu, jak je dohled nad ochranou spotřebitele prováděn. Například existuje přehnané zaměření na cenu bez zohlednění širšího spektra služeb připojených ke smlouvě. Existuje určitý tah k přílišné standardizaci přístupů, což není oprávněné vzhledem k různým podnikatelským modelům a k různým pojistným produktům.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články