Vícepilířový penzijní systém může pomoci řešit stárnutí evropské populace


			Vícepilířový penzijní systém může pomoci řešit stárnutí evropské populace

Federace Insurance Europe (IE) informuje o své odpovědi na konzultaci Evropské komise týkající se Zelené knihy o stárnutí populace. Příspěvek IE se specificky zaměřuje na otázky týkající se penzí a dlouhodobé péče, a to vzhledem k odborným znalostem, kterými pojistitelé v těchto oblastech disponují.

IE kvituje úsilí Evropské komise posílit přiměřenost důchodových příjmů napříč Evropou, protože demografické změny dostávají v rostoucí míře veřejné důchodové systémy a veřejné rozpočty pod tlak. Navíc je důležité potvrdit efektivní úlohu, kterou mohou sehrát vícepilířové penzijní systémy při posilování udržitelnosti a přiměřenosti při poskytování penzí.


Mohlo by vás zajímat: Evropská komise: Povinný nefinanční reporting pro všechny větší firmy


Doplňkové penzijní produkty dávají podle IE lidem příležitost vybrat si řešení šitá na míru v závislosti na jejich osobních potřebách a preferencích. To znamená, že ti, kdo si spoří na důchod, musejí být oprávněni učinit informovaný výběr, což vyžaduje vysoce kvalitní finanční vzdělání a zvýšené chápání nutnosti spořit na důchod. To je oblast, v níž EU musí podle IE sehrát klíčovou roli.  

Aby mohli pojistitelé nadále hrát podstatnou roli při poskytování dlouhodobé péče, tedy provozovat pojištění dlouhodobé péče, tak je podle IE důležité zajistit, že budou vytvořeny správné podmínky. Např. daňové motivace by mohly napomoci tomu, že pojistné produkty budou dostupné a atraktivní. Evropská komise by měla prozkoumat způsoby, jak podpořit členské státy v tom, aby pojistná ochrana byla dostupnější v době, kdy lidé mají zájem o nákup pojištění dlouhodobé péče nebo jak povzbudit přístup k tomuto pojištění přes zaměstnavatele již v dřívějším věku.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Googlením ještě nikdo nezmoudřel


IE rovněž zdůrazňuje, že Evropská komise by mohla podpořit členské státy v oblasti zřizování příslušných partnerství veřejného a soukromého sektoru a v propagování jejich významu. Výměna informací a zásad správné praxe mezi zainteresovanými osobami by také mohla přispět k řešení problémů dlouhodobé péče.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články