Přezkum Solvency II: Návrhy Komise se musí odchýlit od rad EIOPA


			Přezkum Solvency II: Návrhy Komise se musí odchýlit od rad EIOPA

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, v němž vyjadřuje názor na přezkum Solventnosti II (SII). Ten bude mít podle IE pozitivní dopad na ekonomiku EU jedině tehdy, jestliže se návrhy Komise odchýlí od rad předložených orgánem dohledu EIOPA.

Prohlášení IE se opírá o podrobné stanovisko, v němž jsou prezentovány názory na rady, které EIOPA poskytla Komisi ohledně přezkumu regulatorního rámce S II. Podle IE toto poradenství EIOPA znamená zmeškanou příležitost k odpovídajícímu řešení existujících nedostatků v regulatorním rámci způsobem, který by rovněž podporoval zastřešující cíle stanovené v Zeleném údělu (Green Deal) a Unii kapitálových trhů.  Tvar, který bude přezkum mít, bude rozhodnut třemi orgány EU, a to Komisí, Radou Evropské unie a Evropským parlamentem. Pokud se tyto orgány rozhodnou implementovat návrhy EIOPA, tak to by mohlo snížit kapacitu pojistitelů provozujících pojišťovací činnost v EU, co se týče převzetí rizik, o cca 60 mld. EUR, což by významně omezilo schopnost pojistitelů investovat do reálné ekonomiky. Tento kapitálový dopad ve výši 60 mld. EUR by mohl například redukovat investiční kapacitu pojistitelů o ekvivalent ve výši 170 mld. EUR, pokud jde o kapitálové investice (např. nákup akcií) a okolo 670 mld. EUR, pokud jde o investice do korporátních obligací.  


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


IE upozorňuje, že v případě implementace rad EIOPA by dále zesílil konzervatismus S II i míra nedostatků a pojišťovnictví by bylo zabráněno plně podporovat ambiciózní obnovu, investování a cíle v oblasti udržitelnosti.  Žádný z těchto následků není ospravedlnitelný, neboť neexistuje důkaz, že pojišťovnictví potřebuje více kapitálu a ani důkaz, že regulatorní rámec potřebuje více vrstev obezřetnosti, a to nad dlouhý seznam těch, které již existují.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Neserióznost je metla pojišťovnictví


Místo toho pojišťovnictví EU požaduje v rámci přezkumu S II:

  • řešit překážky v dlouhodobém podnikání – kapacita pojistitelů ohledně dlouhodobých investic je založena na jejich podnikatelském modelu, a to včetně schopnosti nabídnout dlouhodobé pojistné produkty. Řešení souvisejících překážek by pojistitelům umožnilo nadále nabízet dlouhodobé úspory a garantované produkty, jež spotřebitelé oceňují i potřebují. Pak by pojistitelé mohli zvýšit investice do reálné ekonomiky, včetně investic do vlastního kapitálu a aktiv, jež podporují udržitelný přechod. Celkově dopad všech změn by měl vést k oprávněné a potřebné redukci kapitálových požadavků a volatility,
  • řešit provozní komplexitu a zátěž – toho může být určitě dosaženo fungováním proporcionality v praxi a zjednodušením a redukcí informačních povinností. To by vedlo k diversifikovanějšímu a efektivnějšímu pojistnému trhu, což by bylo jednoznačně prospěšné pro evropské spotřebitele,
  • nejít nad rámec požadavků vyplývajících z mezinárodních dohod týkajících se opatření vůči systémovému riziku. Implementace holistického (komplexního) rámce pro řešení systémového rizika, který připravila IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví), by měla být činěna s proporcionalitou v mysli, neměla by jít nad rámec mezinárodních požadavků a měla by se vyhnout poškození globální konkurenceschopnosti pojistitelů EU provozujících pojišťovací činnost na zahraničních pojistných trzích,  
  • zaměřit se na oblasti, kde je to prokazatelně potřebné, a vyhnout se změnám toho, co funguje – přezkum S II by se měl zaměřit na změny v oblastech, kde existuje prokázaný problém. Přezkum by se měl vyhnout změnám, jestliže neexistuje reálná potřeba a obzvláště se vyhnout změnám těch opatření, která prokázala svoji hodnotu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články