IE: Digitální daň by mohla znamenat vyšší náklady pro spotřebitele


			IE: Digitální daň by mohla znamenat vyšší náklady pro spotřebitele

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, které se týká problematiky zdanění velkých technologických/digitálních firem. Jménem evropských pojistitelů vyzývá ke globálnímu řešení práv na zdanění.

Prohlášení Insurance Europe souvisí s faktem, že v únoru zveřejnila IE rovněž odpověď na konzultaci Evropské komise ohledně jejích návrhů na digitální daň. IE vychází z toho, že distribuce práv na zdanění mezi zeměmi by měla být vyřešena globálně, neboť je třeba se vyhnout tarifním válkám. Proto jakékoli návrhy EU by měly být založeny na řešení dohodnutém na úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Jen tak lze zabránit překrývání, riziku dvojího zdanění a zavádění dodatečných daní.


Mohlo by vás zajímat: 2020: Generali vykázala solventnostní poměr na úrovni 224 %


Kromě toho IE zdůraznila, že případné zdanění digitálního obchodu a aktivit by nemělo bránit další digitalizaci národního hospodářství. V této souvislosti se upozorňuje, že i když pojistitelé a zajistitelé nemají vysoce digitalizované podnikatelské modely, tak data mají pro jejich činnost kruciální význam. Pojištění je již podle IE podrobeno nepřímým daním založeným na tom, kde se nachází pojištěné riziko, což se často shoduje s umístěním uživatele. Tyto daně zahrnují daně z pojistného, jejichž ekonomické náklady jsou podstatné pro celé pojišťovnictví. Jakékoli dodatečné zdanění by proto pravděpodobně vyústilo do zvýšených nákladů pro spotřebitele.

V samotné odpovědi Evropské komisi rozebírá IE podrobněji tyto otázky:

  • rozsah působnosti/předmět úpravy
  • regulaci a kapitál
  • daně z pojistného a
  • dopady.

Pokud jde o rozsah působnosti (případných právních aktů EU), tak evropští pojistitelé jsou názoru, že jeho správné vymezení je velmi důležité pro přesné posouzení základu daně. Podle IE je nezbytné omezit rozsah působnosti nových daňových předpisů a stejně tak administrativní zátěž, kterou společnosti musí nést. K tomu IE poznamenává, že většina problémů identifikovaných prvotním posouzením dopadů se nedotýká pojištění a zajištění. Pojišťovnictví je vysoce rozvinutým a diversifikovaným trhem s intenzívní konkurencí, čímž je tržní koncentrace vysoce nepravděpodobná.


Mohlo by vás zajímat: Jaké moderní digitální technologie využívají podniky v Česku?  


Pozornost si zaslouží i poznámka k daním. Pojistitelé jsou podle IE jedním z hlavních plátců kolkovného nebo daní z finančních transakcí, jež jsou na jejich portfolio aktiv uvaleny v mnoha členských státech EU. Digitální daň by dodala další vrstvu daní založených na výnosech. Obecně jsou základní politické záměry, aby určité digitální společnosti platily férový podíl na daních, pochopitelné, nicméně podle IE existují pochyby o tom, zda použití daně založené na výnosech, která nutně nesouvisí se ziskem nebo příjmem digitální společnosti, může být chápáno jako férové.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články