Insurance Europe: Navrhované změny k PRIIPs nebudou fungovat!


			Insurance Europe: Navrhované změny k PRIIPs nebudou fungovat!

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, v němž vysvětluje důvody, proč změny regulačních technických norem vydaných k nařízení PRIIPs nebudou fungovat a nepřinesou spotřebitelům prospěch.

Evropské orgány dohledu a Evropská komise nyní zvažují, zda zavést navrhované změny regulačních technických norem k PRIIPs, jež byly odmítnuty Radou orgánů dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) v červenci 2020. IE je názoru, že odmítnutí navrhovaných změn bylo správným rozhodnutím. Tyto vadné návrhy by neměly být znovu oživovány, protože:

  • odmítnuté návrhy zahrnovaly zmatečnou prezentaci výkonnosti, kdy byla smíchána minulá a budoucí výkonnost. To není srovnatelné u různých produktových typů, zejména pak u produktů založených na pojištění,
  • odmítnuté návrhy změnily i některé aspekty prezentace nákladů, jež fungovaly skvěle. Byly nahrazeny nekonzistentními nákladovými ukazateli, které by znemožnily srovnávání produktů,
  • navrhované změny prezentace víceopčních produktů jsou příliš komplikované a pro spotřebitele by pak bylo nesnadné tomu porozumět.

Kromě výše uvedeného IE zdůrazňuje, že implementace těchto změn by měla za následek významné administrativní zatížení pojistitelů, přičemž by nepřinesla žádné výhody pro spotřebitele.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Pandemie jako hollywoodský film. Nové zkoušky zkvalitní trh


Místo posunování těchto návrhů dále se musí zákonodárci podle IE zavázat k přezkumu celé úrovně 1, tj. nařízení PRIIPs, který bude řešit související problémy se sdělením klíčových informací PRIIPs. To je určitě lepší než rychlé opravy či slepeniny, jež by mohly jen narušit chápání spotřebitele. Nad rámec prohlášení IE je účelné uvést, že příslušnými regulačními technickými normami se rozumí:

  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení,
  • nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1904 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014, pokud jde o zásahy u produktů.

Mohlo by vás zajímat: Ľubor Vrlák: Svět už nikdy nebude stejný jako dřív


Součástí sledovaného prohlášení je rovněž kompletní podrobné stanovisko IE. Zájemcům o tuto problematiku lze jednoznačně doporučit jeho prostudování.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články