Zklamání Insurance Europe: Přístup EIOPA k přezkumu S II nevede ke zlepšení  


			Zklamání Insurance Europe: Přístup EIOPA k přezkumu S II nevede ke zlepšení  

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, které se týká přezkumu Solventnosti II (SII) a konkrétně stanoviska orgánu dohledu EIOPA vypracovaného pro Evropskou komisi.    

IE zastává zásadní názor, že stanovisko EIOPA nenabízí taková zlepšení, jež by napomohla rozvoji ekonomiky EU, spotřebitelům a zelené transformaci. Přezkum SII je podle IE příležitostí vyřešit existující problémy v takovém rámci, který správně odráží reálná rizika, jimž pojistitelé čelí, a snížit provozní zatížení. Pokud by se to zdařilo, tak pojistitelé by mohli více investovat do národního hospodářství, poskytovat klientům více dlouhodobých spořících produktů, účinnější pojistnou ochranu a být konkurenceschopnější v mezinárodním prostředí.

IE je zklamána tím, že výše zmíněné stanovisko EIOPA ignoruje tento potenciál. Naopak EIOPA prý činí režim S II dokonce konzervativnějším, aniž prokazuje, že celkové úrovně kapitálu jsou nyní příliš nízké. Ve skutečnosti by toto poradenství EIOPA pro Evropskou komisi mohlo v dlouhodobém horizontu vyústit v méně konkurenceschopné evropské pojišťovnictví, které by mohlo tím pádem méně investovat do národního hospodářství, poskytovat spotřebitelům méně dlouhodobých spořících pojistných produktů a nabízet jim nižší návratnost. Takový výsledek je naprosto nežádoucí a společní zákonodárci – Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, kteří budou rozhodovat v tomto přezkumu o změnách, jež se promítnou do stávajícího rámce SII, se mu musí vyhnout.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Pandemie připomíná hollywoodský film. Vakcinace je jediné řešení


I když SII funguje podle IE celkově dobře, tak je široce uznáváno, že některé důležité oblasti vyžadují vylepšení. Mezi ně patří úprava dlouhodobého podnikání a redukce nadměrného provozního zatížení. Vyřešení nedostatků v úpravě dlouhodobého podnikání může a mělo by být učiněno takovým způsobem, který odstraní překážky a usnadní naplňování záměrů Evropské komise u klíčových projektů, jako je „Zelený úděl“ a Unie kapitálových trhů. Implementací stanoviska EIOPA by se toho nedosáhlo a celková rizika by spíše zvyšovala bariéry místo toho, aby je redukovala.

Provozní zatížení lze redukovat tím, že bude fungovat proporcionalita a zjednoduší se informační požadavky. To povede ke snížení nákladů pro spotřebitele a umožní to, aby se pojistitelé i orgány dohledu zaměřily na podstatná rizika, jimž čelí pojišťovnictví. Takový postup by mohl také podpořit různorodost pojistitelů na trhu, tedy existenci velkých i malých pojistitelů. I když podle IE jdou návrhy EIOPA v tomto ohledu správným směrem, tak jsou nezbytná vylepšení, aby proporcionalita plně fungovala v praxi a zabránilo se zvyšování zátěže z titulu reportingu.


Mohlo by vás zajímat: Jaké jsou výsledky pojišťoven v oblasti povinného ručení za rok 2020?


Závěrem IE upozorňuje, že přezkum S II se má zaměřit jen na vybrané části režimu SII, jež skutečně potřebují opravit, a nikoli na celkový rámec, jak se to jeví z rozsáhlého seznamu potenciálních změn, který je součástí sledovaného stanoviska EIOPA pro Evropskou komisi.  IE proto vyzývá Komisi, aby k přezkumu zaujala takový přístup, který omezí počet řešených problémů v S II a nepovede k jejich rozšíření.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články