Právní obavy ohledně předávání osobních údajů do USA


			Právní obavy ohledně předávání osobních údajů do USA
6.1.2021 Zahraničí

Insurance Europe (IE) zveřejnila prohlášení, v němž upozornila, že finanční sektor má po rozhodnutí Soudního dvora EU obavy, pokud jde o schopnost podniků EU předávat osobní údaje do USA.  

IE společně se skupinou asociací z jiných sektorů finančního trhu napsala dopis Evropské komisi a Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (European Data Protection Board), že má obavy ohledně dopadu rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16. července 2020.  

Tento rozsudek zneplatnil „ochranu soukromí“ („privacy shield“), která umožňovala mezinárodní předávání osobních údajů mimo EU, ale také vrhá pochyby ohledně využití jiných použitelných nástrojů, a to zvláště standardních smluvních doložek a závazných korporátních pravidel. To podle IE a dalších asociací vyústilo do povážlivé právní nejistoty, v níž se ocitly podniky, které potřebují předávat osobní údaje z EU do USA a do jiných třetích zemí jakou součást každodenního byznysu.


Mohlo by vás zajímat: 3Q 2020: SCOR má zisk 135 mil. €. Crédit Agricole Assurances vzrostl kmen


Jelikož je nezbytné příslušná rizika řešit, tak v dopise je Evropská komise vyzvána k tomu, aby poskytla co možná nejdříve právní jistotu a umožnila evropským podnikům provozovat své podnikatelské aktivity, které zahrnují rovněž předávání příslušných osobních údajů.

I když je v dopise vítán úmysl Evropského sboru pro ochranu osobních údajů předložit výklad (či pokyny) o dodatečných opatřeních, jež by měla být zavedena vedle standardních smluvních doložek, tak současně jsou v něm žádány orgány pro ochranu osobních údajů, aby neuvalovaly sankce do té doby, než bude výklad (či pokyny) zveřejněn a uplyne dostatečné časové období, které by podnikům umožnilo řádnou implementaci.   

V dopise je Evropská komise rovněž vyzvána, aby aktualizovala standardní smluvní doložky pro mezinárodní transfery osobních údajů a zajistila, že mohou být použity jako samostatné nástroje, které nepotřebují žádná dodatečná opatření. V závěru je v dopise oceněno zahájení diskuze o nahrazení ochrany soukromí a zahrnuta výzva, aby Evropská komise pokračovala ve své práci na adekvátním rámci, který umožní zákonné předávání osobních údajů do USA, a to při respektování soukromí občanů EU.


Mohlo by vás zajímat: Insurance Europe: Je předčasné zavádět povinné pojištění umělé inteligence


Za účelem lepší orientace čtenáře je žádoucí uvést, že předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím je upraveno v kapitole V obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Čl. 44 a násl. nařízení 2016/679/EU). Rozsudkem Soudního dvora EU zmíněném v tiskovém prohlášení IE se má na mysli rozsudek ve věci C‑311/18 ze dne 16. července 2020.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články