Připravují se Evropané na penzi?


			Připravují se Evropané na penzi?

V rámci každého tématu výroční zprávy Insurance Europe lze získat informaci, jaké aktivity v dané oblasti probíhaly, jaké jsou případné problémy a nechybí ani stanovisko IE, pokud jde o jejich řešení a budoucí vývoj. Specificky je ve výroční zprávě zařazena informace o výsledcích výzkumu trhu k penzím, jehož provedení zadala IE. 

IE vychází z kvalifikovaného odhadu, že v Evropě by měly dodatečné úspory na penzi činit ročně 2 biliony EUR. To je důvod, proč jsou v politické agendě tak nahoře a proč jsou jednotlivci neustále vyzýváni, aby převzali zodpovědnost za svůj budoucí příjem v důchodu. Jelikož IE reprezentuje zájmy hlavních poskytovatelů penzijních produktů, tak provedla, resp. zadala, příslušný výzkum trhu. V rámci dotazování bylo kontaktováno 10 000 osob v 10 zemích s cílem zjistit, jak se finančně připravují na penzi a co od svého penzijního příjmu očekávají. I když některé výstupy byly již zveřejněny, tak předností prezentace ve výroční zprávě IE 2019-2020 je její přehlednost, ucelenost a srozumitelnost.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Dotazování probíhalo v srpnu 2019 v Rakousku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku, kde bylo osloveno celkem 10 142 osob ve věku od 18 do 65 let. To znamená, že na jednu zemi připadalo v průměru zhruba 1 000 osob, což je solidní reprezentativní vzorek. Z celkového počtu respondentů bylo 49 % žen a 51 % mužů z různých sociálních skupin, s rozdílným vzděláním a rodinným stavem.

Hlavní výstupy z dotazování IE

 • téměř polovina respondentů nespoří na důchod,
 • bezpečnost investovaných prostředků je pro ně jednoznačnou prioritou,
 • osoby spořící na penzi dávají přednost digitálnímu předávání informací před poskytováním informací v listinné podobě,
 • ve všech oblastech dotazování se ukázalo, že mezi jednotlivými zeměmi jsou významné rozdíly,
 • odpovědi byly značně ovlivněny věkem, pohlavím a zaměstnáním jednotlivých respondentů.

Priority při spoření na penzi

 • bezpečnost – 60 %
 • flexibilita při placení (pojistného) – 33 %
 • dědictví – 32 %
 • likvidita – 32 %
 • náklady – 28 %
 • daňové úlevy – 26 %
 • jednoduchost – 20 %
 • investiční výkon/výnos – 14 %
 • udržitelné investování – 12 %
 • přenositelnost – 10 %.

Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


Kdo nespoří na penzi?

Z dotazování vyplynulo, že nespoří 47 % dotázaných žen a 40 % mužů. Ve věkové skupině 18-35 let nespoří 47 % respondentů, ve věkové skupině 36-50 let pak 41 % a stejně je tomu u věkové skupiny od 51 let výše. Z osob s nízkým vzděláním jich nespoří 50 %, se středním vzděláním 45 % a s vysokým vzděláním 39 %. Je logické, že federace IE se též dotazovala, proč příslušní respondenti nespoří. Zjistilo se, že 42 % z těch osob, které nespoří, si to nemohou dovolit.

V posledních letech se díky nové legislativě EU rozšiřuje počet a rozsah informací, které musí pojistitel a pojišťovací zprostředkovatel poskytovat klientovi před uzavřením smluvního vztahu a v jeho průběhu. Proto IE rovněž zajímalo, o jaké informace mají zájem klienti. Na prvním místě, pokud jde o informace poskytované před uzavřením pojistné smlouvy, skončily garance, pak náklady, rizika, forma výplaty a teprve nakonec této TOP 5 byl výkon/výnos.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA dokončila včas návrhy k PEPP. Jaká je budoucnost penzí?


Získané poznatky z tohoto dotazování jsou velmi cenné.  Mohou pomoci pojistitelům vyladit produktové a prodejní strategie a regulátorům poskytují informace, o co mají respondenti opravdový zájem. Pro všechny zainteresované osoby je důležité si uvědomit, že počet osob, jež nespoří na penzi je příliš vysoký a že je třeba pokročit ještě dále v osvětě a vysvětlování významu spoření na stáří.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články