Připravují se Evropané na penzi?


			Připravují se Evropané na penzi?

V rámci každého tématu výroční zprávy Insurance Europe lze získat informaci, jaké aktivity v dané oblasti probíhaly, jaké jsou případné problémy a nechybí ani stanovisko IE, pokud jde o jejich řešení a budoucí vývoj. Specificky je ve výroční zprávě zařazena informace o výsledcích výzkumu trhu k penzím, jehož provedení zadala IE. 

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.