ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


			ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?
27.10.2020 Pojistný trh

Česká národní banka zveřejnila kvartální statistická data o úspěšnosti odborných zkoušek dle § 58 zákona o distribuci pojištění a zajištění za 3. čtvrtletí roku 2020. Co dělalo uchazečům největší problémy?

Na základě obdržených statistických údajů od jednotlivých akreditovaných osob k odborným zkouškám dle § 58 zákona č. 170/2018Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPZ“), bylo za 3. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 21 157 zkouškových testů, jejichž celková úspěšnost činila 65,85 %. Oproti minulému čtvrtletí jsme ve sledovaném období zaznamenali nárůst počtu vydaných zkouškových testů (o více než 45 %). Tento nárůst přisuzujeme zmírnění jarních protipandemických opatření vlády ČR a blížícímu se konci přechodného období pro prokazování odborné způsobilosti dle tohoto zákona (1. 12. 2020).


Mohlo by vás zajímat: Poslanci chtějí prodloužit termín pro složení nových pojišťovacích zkoušek


Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 58 zákona o distribuci pojištění a zajištění za 3. čtvrtletí roku 2020 zdroj ČNB 1

Uchazeči měli v 3. čtvrtletí tohoto roku největší zájem o složení nejrozsáhlejší Zkoušky IX (vydáno 5252 zkouškových testů), Zkoušky VII (vydáno 4497 zkouškových testů) a Zkoušky VIII (vydáno 3 861zk. testů). Nejvyšší úspěšnost uchazečů evidujeme u Zkoušky V (82,92 %), Zkoušky IV(81,20 %), Zkoušky III (75,95 %).

Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 58 zákona o distribuci pojištění a zajištění za 3. čtvrtletí roku 2020 zdroj ČNB 2


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Poslanci chtějí prodloužit termín pro složení nových pojišťovacích zkoušek 

Situace kolem pandemie nemoci Covid-19 a návazných opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády proti šíření této nemoci přijatých na jaře 2020 však  po určitou dobu neumožňovala pořádat odborné zkoušky prezenčním způsobem. Obdobná situace nastává i nyní. Zejména zákaz shromažďování osob ve vyšším počtu má zásadní negativní dopad na možnost pořádat odborné zkoušky. Vykonání zkoušky distančním způsobem (tj. prostřednictvím nástrojů umožňujících komunikaci na dálku) zákon sice nebrání, Česká národní banka coby orgán dohledu jej však ve své stávající správní praxi akreditovaným osobám zatím neumožňuje.

Skupina poslanců Jan Řehounek (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Věra Kovářová (STAN) a Jan Hrnčíř (SPD) proto chce prodloužit o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021., přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti zavedený právě tímto zákonem na konci roku 2018. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky na jaře letošního roku, z odhadu dopadů stávajících opatření vlády a zároveň poskytuje čas na rozběhnutí ověřování odbornosti distančním způsobem. Délka prodloužení přechodného období byla též konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Současně zákon stanovil povinnost získat vzdělání potřebné pro prokázání všeobecných znalostí, a to do 42 měsíců od data účinnosti zákona, tj. do 1. 6. 2022. Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické. Navrhuje se tak upravit délku přechodného období pro získání všeobecných znalostí a odpovídajícího dokladu (maturitního vysvědčení) tak, aby odpovídalo konci školního roku. Toto období by se tedy mělo prodloužit o 1 měsíc a bude nově končit 1. 7. 2022.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 20. 10. 2020 a je navrženo projednávání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.


Zkouška I: Distribuce životního pojištění [podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění (dále jen „vyhláška“)]
Zkouška II: Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu [podle § 8 odst. 1 vyhlášky]
3 Zkouška III: Distribuce neživotního občanského pojištění [podle § 8 odst. 2 vyhlášky]
4 Zkouška IV: Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka [podle § 8 odst. 3 vyhlášky]
5 Zkouška V: Distribuce pojištění velkých pojistných rizik [podle § 8 odst. 4 vyhlášky]
6 Zkouška VI: Kombinace Zkoušky I a II [podle § 8 odst. 5 vyhlášky]
7 Zkouška VII: Kombinace Zkoušky I a III [podle § 8 odst. 6 vyhlášky]
8 Zkouška VIII: Kombinace Zkoušky I a IV [podle § 8 odst. 6 vyhlášky]
Zkouška IX: Kombinace Zkoušky I a V [podle § 8 odst. 6 vyhlášky]

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články