Poslanci chtějí prodloužit termín pro složení nových pojišťovacích zkoušek


			Poslanci chtějí prodloužit termín pro složení nových pojišťovacích zkoušek
22.10.2020 Pojistný trh

Skupina poslanců Jan Řehounek (ANO), Zbyněk Stanjura (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Věra Kovářová (STAN) a Jan Hrnčíř (SPD) předložila Sněmovně návrh novely o distribuci pojištění a zajištění. Změna se týká prodloužení lhůty pro složení nových zkoušek. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 20. 10. 2020 a je navrženo projednávání návrhu zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Zákon o distribuci pojištění a zajištění nahradil dřívější zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, a od své účinnosti na konci roku 2018 stanovil přechodné období v délce 24 měsíců pro všechny distributory pojištění a zajištění, během kterého měli získat, resp. prokázat odbornou způsobilost podle nové právní úpravy. Toto přechodné období skončí dne 1. 12. 2020.

Situace kolem pandemie nemoci Covid-19 a návazných opatření Ministerstva zdravotnictví a vlády proti šíření této nemoci přijatých na jaře 2020 však  po určitou dobu neumožňovala pořádat odborné zkoušky prezenčním způsobem. Obdobná situace nastává i nyní. Zejména zákaz shromažďování osob ve vyšším počtu než 6 má zásadní negativní dopad na možnost pořádat odborné zkoušky. Vykonání zkoušky distančním způsobem (tj. prostřednictvím nástrojů umožňujících komunikaci na dálku) zákon sice nebrání, Česká národní banka coby orgán dohledu jej však ve své stávající správní praxi akreditovaným osobám zatím neumožňuje.


Mohlo by vás zajímat: Jaká je nehodovost řidičů nákladních automobilů?


Poslanci proto chtějí prodloužit o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021., přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti zavedený právě tímto zákonem na konci roku 2018. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky na jaře letošního roku, z odhadu dopadů stávajících opatření vlády a zároveň poskytuje čas na rozběhnutí ověřování odbornosti distančním způsobem. Délka prodloužení přechodného období byla též konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.

Současně zákon stanovil povinnost získat vzdělání potřebné pro prokázání všeobecných znalostí, a to do 42 měsíců od data účinnosti zákona, tj. do 1. 6. 2022. Toto datum však spadá do období ještě běžícího školního roku, což může být pro potřeby skládání závěrečných zkoušek, které na školách běžně probíhají i v měsíci červnu, nepraktické. Navrhuje se tak upravit délku přechodného období pro získání všeobecných znalostí a odpovídajícího dokladu (maturitního vysvědčení) tak, aby odpovídalo konci školního roku. Toto období by se tedy mělo prodloužit o 1 měsíc a bude nově končit 1. 7. 2022.

„Novela předložená poslanci v čele s Jan Řehounek odkládající termín zkoušek odborné způsobilosti pro zprostředkovatele pojištění už čeká na stanovisko vlády. Nemůžeme poslat 15000 kolegů, kteří teď v termínu zkoušku nemohou vykonat, na Úřad práce," uvedl na twitteru výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.


Mohlo by vás zajímat: Platnost řidičáků se kvůli viru prodlužuje. Můžete jezdit s propadlým dokladem


Rozumné změny

Hlavním motivem této právní úpravy je zajištění kontinuity činnosti distributorů pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost stanovených zákonem o distribuci pojištění a zajištění i přes výpadek v oblasti konání odborných zkoušek z důvodu pandemie nemoci Covid-19 a vládních opatření k zabránení jejího šíření.

V případě ověřování odborné způsobilosti u zaměstnanců finančních institucí distribuujících pojištění (pojišťovny, banky) vzniká rovněž přinejmenším reputační riziko na straně akreditovaných osob, kterými jsou v těchto případech často právě tyto finanční instituce či jejich profesní sdružení. Po zkrácení období vyčleněného pro přezkoušení na jaře 2020 a nynějším faktickém omezení přezkušování distributorů nemusejí být tyto akreditované osoby schopny do 1. 12. 2020 přezkoušet všechny své distributory podle nových pravidel zákona o distribuci pojištění a zajištění. Dosud bylo vydáno přes 43 tisíc testů, z toho téměř polovina ve 3. čtvrtletí 2020. Celková úspěšnost činí 72 % a celkový počet držitelů osvědčení je tak k polovině října 2020 cca 31 tis. osob. Podle odhadů profesních sdružení a akreditovaných osoba zbývá vyzkoušet 10 až 20 tisíc osob, což v současných epidemických podmínkách není možné.


Mohlo by vás zajímat: Duševní choroba je riziko. Jak na pojištění?


Neprodloužení lhůty ke složení zkoušky odbornosti může mít pro distributory pojištění negativní dopad přímo na samotný výkon jejich činnosti v podobě zániku či odnětí oprávnění k činnosti nebo výpovědí smluv o spolupráci či pracovních smluv zaměstnanců. Fakticky by nepřijetí tohoto prodloužení mohlo způsobit, že by se od 1. prosince 2020 začalo na úřadech práce registrovat zbytečně tisíce osob, které by nemohly vykonávat své dosavadní povolání. Je nutno také zohlednit i tu okolnost, že řada osob distribuujících pojištění spadá do tzv. „rizikových“ kategorií a nelze po nich, stejně jako  po komkoli jiném, jistě spravedlivě žádat, aby se vystavovaly vysokým zdravotním rizikům, zejména pokud i stát prostřednictvím své komunikační strategie důrazně vyzývá občany k omezení sociálních kontaktů na nezbytně nutnou potřebu.

Lze tedy shrnout, že návrh eliminuje riziko ztráty výdělečné činnosti či zaměstnání těchto osob a minimalizuje tak negativní dopady na státní rozpočet v podobě nároků na sociální systém. Eliminuje rovněž riziko, že se povinné subjekty budou po státu domáhat náhrady škody vzniklé v důsledku nemožnosti vykonávat činnosti, které jsou složením odborné zkoušky podmíněné a jejichž pořádání bylo přijatými restriktivními opatřeními omezeno. Přijetím návrhu se v neposlední řadě též vytvoří žádoucí časový prostor pro odstranění překážek  ověřování odborné způsobilosti distančním způsobem.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

can i take cialis with daxpoteine

cialis dosage,  17. 11. 2021

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a>

cheap cialis

cialis alternative,  27. 11. 2021

cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a>

infifleta

infifleta,  23. 12. 2020

Propecia Funcion  Cegoweer <a href=https://bansocialism.com/>cialis buy</a> promydem Viagra Generique Europe

program jednání

Ccva.cz,  27. 10. 2020

dle informací na webu poslanecké sněmovny to dosud neprojednala vláda ČR, tudíž to ani není zatím na pořadu jednání

RSS

Související články