Zkoušky odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů v regionech


			Zkoušky odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů v regionech
13.3.2020 Tiskové zprávy

Na konci listopadu letošního roku končí přechodné období podle nového zákona o distribuci pojištění a zajištění. Mimo jiné to znamená, že všichni zprostředkovatelé pojištění budou muset mít k tomuto datu splněny zkoušky odborné způsobilosti v příslušné skupině odbornosti. Kdo certifikát o odborné způsobilosti do konce přechodného období nezíská, nebude moci nadále pokračovat ve zprostředkování pojištění.

Akreditovaných osob s právem pořádat zkoušky je v současné době pouze dvacet. Valná většina z nich navíc působí především v Praze. V regionech má hlavní působiště minimum z akreditovaných osob.


Mohlo by vás zajímat: Poradci musí všechny hovory nahrávat! Podle Rusnoka se zabránilo eldorádu


V celém Česku je několik desítek tisíc jednotlivých zprostředkovatelů pojištění, kteří pokud chtějí pokračovat ve své činnosti, musí získat certifikaci. Je ovšem překvapivé, že i když do konce přechodné doby zbývá něco přes půl roku, zájem o zkoušky je relativně nízký. Hlavní nápor se očekává spíše až ve druhé polovině roku. Je však otázkou, zda bude vypsán dostatečný počet termínů, aby se na všechny zájemce dostalo.

Právě v regionech by mohli nedostatek termínů zájemci o zkoušky pocítit nejsilněji. Velké školící firmy, které mají akreditaci, sice vypisují i termíny mimo Prahu, ale není jich mnoho.

Jednou z akreditovaných osob, která se primárně nesoustředí na Prahu je například společnost Modul Consulting s.r.o. Firma sídlící v Plzni se zaměřuje především na zprostředkovatele z Plzeňského a Karlovarského kraje. Již nyní má Modul Consulting vypsané termíny v průběhu celého roku a zájemci se ně mohou průběžně hlásit. Díky tomu, že společnost disponuje vlastní učebnou, má možnost v případě zvýšeného zájmu termíny operativně přidávat.


Mohlo by vás zajímat: 2019: Prudential Financial má čistý +2,7 %. MetLife hlásí zisk na akcii +23 %


Také ve společnosti Modul Consulting s.r.o. je zatím o zkoušky spíše nižší zájem, jak popisuje ředitel společnosti Vladimír Hábr: „Naše termíny mají v současné době dostatek volných kapacit, které jsou k dispozici zájemcům. Chtěli bychom proto apelovat na zprostředkovatele pojištění, aby účast na zkoušce zbytečně neoddalovali. Jsme sice na zvýšený zájem v druhé polovině roku připraveni a čekáme, že stihneme odbavit všechny zájemce, nicméně doporučuji si nechat nějaký čas na případný opravný termín.“  

Zkoušky jsou totiž poměrně náročné, a ne všichni zájemci uspějí na první pokus. „Celková úspěšnost na dosud proběhlých termínech se u nás zatím pohybuje kolem 60 %.“ Je zde také předpoklad, že ne všichni stávající zprostředkovatelé si budou chtít dělat zkoušky a raději s pojišťováním skončí. To se však uvidí v prosinci, kdy bude jasné, kolik lidí certifikaci získalo,“ říká závěrem Vladimír Hábr.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články