Poradci musí všechny hovory nahrávat! Podle Rusnoka se zabránilo eldorádu


			Poradci musí všechny hovory nahrávat! Podle Rusnoka se zabránilo eldorádu

Povinnost nahrávat veškeré telefonické hovory mezi finančními poradci a jejich klienty má zavést novela zákona o kapitálovém trhu. Zpět k projednání do Poslanecké sněmovny ji sice vrátil Senát, který se proti plošnému nahrávání postavil. To byl ostatně i jediný pozměňovací návrh. Poslanci však Senát přehlasovali. Novela zákona o podnikání na finančním trhu je tak finálně schválena.

Senát vrátil návrh zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by měl vypustit povinnost nahrávání všech telefonních hovorů poradce s klientem. Ministryně financí Alena Schillerová však s tímto pozměňovacím návrhem nesouhlasí. „Ochrana soukromí a ochrana zákazníků před nekalými praktikami jsou dvě hodnoty, které jsme velmi pečlivě poměřovali. Z praxe však víme, že někteří poskytovatelé investičních služeb používají praktiky, které zákazníky poškozují. Týká se to zejména poskytování poradenství po telefonu. Proto je důležité, aby se povinnost nahrávání hovorů týkala nejen hovorů, při kterých dochází k předávání pokynů, ale všech hovorů, které se týkají poskytování investičních služeb. Nahraný telefonát může totiž takové obchodníky z nekalého jednání usvědčit. Proto je to důležitý nástroj dohledu. Nahrávání bude probíhat na linkách vyhrazených pro poskytování investičních služeb a rozhodně nemají být nahrávány soukromé hovory, to v žádném případě,“ řekla v Poslanecké sněmovně Alena Schillerová.

Podle ní je ostatně na trhu praxe nahrávání hovorů s klienty v zájmu kontroly pracovníků a v zájmu zkvalitňování služeb naprosto běžná. „Je pravda, že evropské právo nepožaduje nahrávání všech hovorů týkajících se poskytování investičních služeb, ale zároveň to ani nevylučuje. V tomto ohledu máme tedy možnost zavést přísnější pravidla, než která požadují evropské směrnice,“ doplnila ministryně financí.

„Já sama osobně ochranu soukromí považuji za velmi důležitou hodnotu, avšak domnívám se, že v případech, kdy víme o nekalých praktikách, a víme o nich právě jen díky nahraným hovorům, by měl zájem na ochraně zákazníků převážit. Já jsem o tom velmi uvažovala a diskutovali jsme to s panem guvernérem ČNB. Byla to Česká národní banka, která požadovala tuto právní úpravu, která nota bene byla součástí našeho právního řádu do roku 2018. Je to ochrana proti šmejdům, proti všem těm, kteří zneužívají lidi, kteří prostě se je snaží přesvědčit na produkty, na kterých potom prodělají, a může to mít pro ně fatální důsledky. Pokud má Česká národní banka účinně chránit všechny naše občany, kteří se dostanou do rukou těchto šmejdů, tak musí mít možnost, musí mít důkaz, jak uplatnit svoji kontrolní a dohledovou činnost. A takový může mít jedině dán tím, že budou nahrávány všechny tyto hovory, které se zákazníky tito různí finanční poradci a další povedou,“ dodala Alena Schillerová.


Mohlo by vás zajímat: Talanx a Hannover Re 2019: Rekordní zisky


Novela může být v konečném důsledku pro některé finanční poradce i likvidační. Pro malé společnosti s desítkami finančních poradců dosáhnou roční náklady na nahrávání a desetileté uchování hovorů stovek tisíc korun ročně. Zatímco u velkých poradenských společností dosáhnou náklady 42 % zisku před zdaněním dosaženého v roce 2017, u středně velké firmy to bude 73 % a u malé 59 %.Celá situace se tak poradcům logicky nelíbí. Podle nich se jedná o příliš přísnou směrnici.

Z mého pohledu se jedná o naprosto nesmyslnou regulaci! Navíc se proti ní postavil velmi silně i Úřad pro ochranu osobních údajů. Celé toto omezení bude, nebojím se říct, až katastroficky finančně náročně. Nejde jen o nahrávání hovorů, ale i o ukládání dat, jejich náslech, převádění do textové podoby a podobně. Když si představíte, kolik hodin každý jednotlivý poradce stráví telefonáty se svými klienty, tak vám vyjde obrovské číslo. Bude se jednat o terabyty dat, která se musí složitě zpracovat a archivovat. Dokonce i důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že finanční náročnost je obrovská a že trh tuto změnu jen těžce zvládne. Mluví i o tom, že tato regulace může některé formy obchodu a distribuce zcela zlikvidovat,“ řekl generální ředitel společnosti INSIA Ivan Špirakus.

Podle něj je motivace pro tuto směrnici jasná. Někteří zaměstnanci České národní banky a Ministerstva financí si dle jeho názoru vzali do hlavy, že když se bude každý rozhovor nahrávat, tak je to jediná možná cesta, jak provádět dokonalou kontrolu na trhem. „Je to princip, který je naprosto mimo všechna pravidla. Jde o zcela typický příklad gold-platingu, tedy o rozšíření obsahu evropské právní normy národními orgány o povinnosti, které přinášejí nové regulatorní zátěže. Tři, čtyři právní vrstvy v národní legislativě přeci nemůžou nikomu ublížit… (úsměv). Navíc si tito „zodpovědní“ lidé pletou pojmy s dojmy, když tvrdí, že přeci příkazy k nákupu akcii se také nahrávají. Tak jaký je v tom rozdíl? No obrovský! Když klient zavolá obchodníkovi a dá mu příkaz – kup mi pět akcii ČEZu za pět set korun, tak tohle se samozřejmě nahrávat musí, protože jinak by se o tom musel dělat písemný zápis, který by musel být podepsán. Tady to dává smysl. Navíc se volá na pevnou linku, do call centra banky, kde se zadá jen tento daný příkaz,“ uvedl generální ředitel společnosti INSIA.


Mohlo by vás zajímat: Významné spojení! GrECo International vstupuje do STAR INSURANCE GROUP


„V našem případě se však mají nahrávat všechny hovory, které by snad někdy v budoucnu mohly vést k nějakému obchodu. Je to přeci něco úplně jiného, než když si klient povídá s dlouholetým poradcem o tom, kam vezme v létě rodinu na dovolenou, a u toho zmíní, jestli se po dovolené nepotkají nad úpravou nějakého produktu. Tato snaha českých orgánů je podle mě zcela mimo legislativu Evropské unie. A dokonce si troufám soudit, že obdobná omezení nejsou nikde jinde na světě. Pokud tato legislativa výrazně omezující právo na ochranu osobnosti projde, tak je to na stížnost u Ústavního soudu,“ popisoval Ivan Špirakus.

„Telefonické hovory, ve kterých investiční služby provádějí, se nahrávají a budou se nahrávat dál. V tom žádný rozpor není. Úprava novely, kterou Senát vrátil Poslanecké sněmovně, a budou o ní na této schůzi PSP hlasovat poslanci, pouze odstraňuje povinnost nahrávat a archivovat plošně všechny hovory, tedy i soukromé a citlivé informace. Považujeme to za hlas zdravého rozumu,“ doplnil šéfa společnosti INSIA Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

A stejný hlas zaznívá i ze strany české veřejnosti, kdy podle aktuálního výzkumu IPSOS Instant Research osmi z deseti Čechu zásadně vadí, pokud by se nahrávaly jejich hovory s finančním poradcem a měla by k nim mít přístup další osoba. Téměř dvě třetiny Čechů (63 % dotázaných) nepovažuje nahrávání telefonních hovorů s finančním poradcem a jejich několikaleté ukládání za vhodný způsob ochrany spotřebitele. Naopak považují to za riziko, protože se bojí, že by nahrávání hovorů mohlo být zneužito – myslí si to téměř každý druhý z občanů ČR (44 % respondentů). Třetina lidí to dokonce považuje za nástroj pro šmírování klientů a jejich poradců (31 %).


Mohlo by vás zajímat: AON se spojuje s Willis Towers Watson! Makléři mají novou globální jedničku


„Povinnost nahrávat všechny hovory, tedy včetně soukromých informací, je brutální průlom do soukromí klientů. Nyní se nahrávají telefonáty, kde reálně k obchodům dochází. Ale povinnost nahrávat všechny hovory, tedy včetně soukromých informací o rodině, dětech, zdravotním stavu nebo třeba pracovních věcech, to je neakceptovatelné. Klienti nechtějí, aby důvěrné informace někdo nahrával, měla k nim přístup třetí osoba a nahrávka povinně někde ‚ležela‘ pět let. Takový krok by byl opravdu jen fatálním prolomením ochrany osobních údajů, bez jakékoli přidané hodnoty. Z GDPR by udělal jen „cár papíru“. Pro představu – jednalo by se o desítky milionů archivovaných hovorů a soukromých informací ročně. Proti tomu stojí druhé faktické číslo: v roce 2018 bylo na ČNB podáno pouhých 50 stížností ze strany klientů finančních poradců. Je tedy kvůli 50 stížnostem nutné zavést plošné šmírování všech?“ uvedl Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF.

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je z pohledu České národní banky a jejích klíčových úkolů, to znamená péče o bezpečné fungování finančního trhu, tedy i o ochranu zájmů investorů a spotřebitelů, zásadní, aby právní úprava nahrávání telefonních hovorů byla navrácena do podoby, která zde platila od roku 2004 do ledna 2018 a která obsahovala obecný požadavek na nahrávání hovorů na telefonních linkách určených pro poskytování investičních služeb. „Kolem této věci panuje řada mýtů zejména, a to zejména mediálních a zřejmě i lobbistických. Nechme stranou samotné nahrávání konkrétního pokynu k investici, to je jednoznačné, nicméně před podáním toho pokynu klientem, které se odehraje případně telefonem, je vždy nějaký obchodní příběh. A pouze na základě toho příběhu se klient pro jistou investici rozhoduje, a to je z pohledu odborné péče často ta nejdůležitější část celé záležitosti, kterou my pak případně zpětně můžeme dohledávat. Mýtus číslo jedna je tedy, že tady tato novela zavádí nahrávání hovorů, není to pravda. Ve skutečnosti ta novela se snaží o zachování, protože hovory se v plném rozsahu nahrávají již od roku 2004,“ uvedl Jiří Rusnok.


Mohlo by vás zajímat: Cizinci u nás berou vyšší mzdy


S tím podle něj souvisí i druhý mýtus, který se týká toho, že poradcům porostou náklady. „Nikoliv, neporostou, protože oni už tuto povinnost měli, resp. mají, takže ty náklady jednorázově byly dávno vynaloženy, nemluvě o tom, že náklady na tyto záležitosti s technologickým pokrokem samozřejmě významně klesají. Pokud jde o další mýtus, že se budou nahrávat citlivé informace; tak cílem nahrávky je obchodní příběh, který je klientům prodáván. Tady nejde o to, jestli je manželka zdravá, nebo není, tady jde o to, že klient se domlouvá s poradcem o tom, jak má investovat. A to se děje samozřejmě v rámci nějaké vazby toho poradce s klientem. Nicméně cílem záznamu je mít ten záznam o rozhodnutí, o pokynu a co k němu vedlo,“ popisoval guvernér ČNB.

A pokud se klient podle šéfa národní banky nechce s poradcem bavit po telefonu, nechce být nahráván, tak kdykoliv může tak učinit. „On kdykoliv může říct tomu poradci: Pane poradce nebo pane XY, prosím, uděláme to spolu, přijeďte za mnou, přijeďte za mnou práce, domů, do kavárny, uděláme si to face to face, uděláme si krátký záznam, že jsem vás požádal o provedení toho a onoho pokynu a vše je v pořádku. Čili není potřeba se nechat nahrávat, kdo to nechce, kdykoli může říct: Uděláme to ústně. A také osobně musím říct, že takový postup klientům, pokud se mne ptají, doporučuji. Je to vždycky lepší,“ pokračoval Jiří Rusnok.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA loni zrychlila dynamiku a posílila na pojistném o 8,6 %


„Hlavním cílem zájmové skupiny, která za to lobbuje, tzn. distributorů a investičních poradců, kteří zdá se uspěli se svojí aktivitou v Senátu, je totiž zajistit si větší investiční řekněme eldorádo, něco, co už tady bylo například v případě donedávna investičního životního pojištění. Dnes už sice poradci nemají fialová saka a mokasíny s bambulkami, ale bohužel ani odvahu osobně navštívit a tváří v tvář přesvědčit klienta. Raději se anonymně schovávají za sluchátko telefonu. Na druhé straně je pravdou také to, že klienti se sami často stávají obětí své vlastní chamtivosti a naivnosti,“ řekl na závěr guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články