Jiří Šindelář z ČASF nastupuje do skupiny Broker Consulting


			Jiří Šindelář z ČASF nastupuje do skupiny Broker Consulting

Jiří Šindelář, bývalý výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, přešel od 1. ledna 2019 na pozici ředitele investiční divize do skupiny Broker Consulting, kde bude rozvíjet aktivity společnosti Moneco, která od července 2018 do skupiny patří, a dále bude podporovat prodej fondu OK Smart ETF.

Jiří Šindelářod roku 2008 působil v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Od roku 2018 se pak stal předsedou představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která vznikla sloučením dvou profesních organizací USF a AFIZ. Právě sloučení asociací je Šindelářovým velkým kariérním úspěchem.

„Tím jsem ukončil jednu pracovní etapu, které jsem se věnoval deset let. Je čas udělat krok dále, proto jsem se rozhodl přijmout nabídku Petra Hrubého a  Igora Bielika. Chci se dále věnovat oboru investic a v Monecu, respektive ve skupině Broker Consulting budu zodpovídat za obchodní výsledky a marketingovou strategii fondu OK Smart ETF a celkově za rozvoj investičních služeb v rámci skupiny,“ komentuje profesní změnu Jiří Šindelář.


Mohlo by vás zajímat: Budou některé globální pojišťovny i nadále systémově důležité?


Jiřího Šindeláře považuji za velkého profesionála s mimořádnými pracovními, organizačními a vyjednávacími schopnosti. Má významný podíl na expanzi profesního sdružení USF, mimořádně přispěl k udržení přiměřené regulace našeho sektoru a také se mu povedlo spojit rozdělený finančně-poradenský trh do jedné asociace. Jsem rád, že si pro další kariérní směřování vybral právě skupinu Broker Consulting, které jsme od července součástí, a velmi se těším na spolupráci s ním,“ poznamenává Igor Bielik, zakladatel společnosti Moneco.

Jiří Šindelář vystudoval Provozně ekonomickou fakultu (PEF) České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Dále je absolventem City University of Seattle, programu MBA. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené na řízení distribučních sítí.

Kromě vrcholových funkcí v české asociace finančních poradců zastupuje od roku 2014 Českou republiku v představenstvu FECIF – Evropské federace finančních zprostředkovatelů a poradců. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina Ministerstva financí ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 až 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU.

Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu, problematice se věnuje též jako pedagog Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Od podzimu 2017 pak zasedá v řídícím výboru České akademie finančního plánování (ČAFP), nové vzdělávací entity na českém finančně-poradenském trhu. Hovoří aktivně anglicky a pasivně německy, ve volném čase se věnuje rodině a je zapáleným hráčem squashe.


Čtěte také: ČKP: Počet pojištěných vozidel vzrostl o 4 %. Nepojištěných je téměř 150 tisíc!


MONECO pod křídly Broker Consulting

Společnost Broker Consulting Group se stala 50% podílníkem v brněnské společnosti MONECO v červenci loňského roku. Společnost zahájila svoji činnost v roce 1993. Hlavní podnikatelskou vizí bylo poskytovat kvalifikované poradenské, vydavatelské a vzdělávací služby se zaměřením na kapitálové investice a finanční trhy. Společnost v současné době provádí finanční výzkum a nezávislé produktové analýzy, poskytuje afluentním zákazníkům skutečně nezávislé investiční poradenství, vydává první nezávislý časopis FOND SHOP a realizuje sofistikovaný celoevropský vzdělávací program MONECO Financial Training.   

„Spojení se společností MONECO vnímám jako investici, která mi z hlediska našeho budoucího směřování dává velký smysl. MONECO oproti nám poskytuje služby honorářového investičního poradenství, což vnímáme jako doplnění portfolia našich nabízených služeb. S Broker Consulting má MONECO společnou chuť poskytovat profesionální služby a erudovaný přístup ke klientům. Spojeni nám vytváří skvělé podmínky pro silnější postaveni na trhu,“ zhodnotil loni v létě transakci Petr Hrubý, předseda dozorčí rady a zakladatel Broker Consulting.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články