Jiří Šindelář: ČASF bude silný hráč na legislativní šachovnici


			Jiří Šindelář: ČASF bude silný hráč na legislativní šachovnici

Finančně poradenské společnosti se rozhodly vytvořit jednu společnou asociaci s názvem Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Nové sdružení vznikne spojením dvou stávajících asociací – AFIZ a USF. K nim přistoupí dosud nezařazená společnost Fincentrum. Předsedy představenstva ČASF Jiřího Šindeláře jsme se zeptali na důvod této významné změny.

O spojené asociaci poradců se mluvilo už delší dobu. Vždy tomu však nějaké okolnosti zabránily. Mohl byste popsat, co tentokráte stálo za tím, že jste se dokázali domluvit?

Za svoji kariéru jsem zažil už několik pokusů, které měly ambici sjednotit celý zprostředkovatelský trh. Některé byly opravdu vážné, některé měly spíše charakter lehkého oťukávání. Bohužel nikdy se to nepodařilo dotáhnout do konce. Nyní se však situace změnila. Ti největší a nejvýznamnější hráči se dokázali zkrátka a dobře v zájmu celého trhu domluvit na všech parametrech sjednocení.

Na této klíčové shodě pak stojí celý projekt integrace USF a AFIZ do jedné společné České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Někde jsem se dočetl, že asociace dříve nemohla vzniknout kvůli osobním rozepřím některých představitelů velkých společností. To už je však dávno zapomenuto a relikty minulosti už patří opravdu jen té minulosti (úsměv). Jsem přesvědčen, že každý z velkých hráčů je s podobou ČASF spokojen a že by se pod ní všichni bez váhání podepsali. 


Mohlo by vás zajímat:  USF a AFIZ spojily síly. Vzniká jednotná asociace ČASF


Jaká byla ta hlavní motivace pro takto významný krok?

To je ve své podstatě jednoduché. Jednotný hlas rovná se silnější hlas. USF s AFIZ spolupracovaly na velmi úzké bázi a nikdy si neházely klacky pod nohy. Přeci jen však šlo o dva hlasy, které se mohly v určitých momentech rozcházet, čímž byly oslabovány zájmy zprostředkovatelů.  To se nyní už nestane. Zvláště pak v době legislativního tsunami, které se na finanční trh hrne ze všech stran, je naprosto nezbytné, aby naše argumenty zněly silně a jednotně. To je alfa a omega našeho snažení.

Stal jste se předsedou představenstva ČASF, s jakou vizí vy osobně do této pozice nastupujete?

Rád bych kontinuálně navázal na všechno dobré, co v minulosti podařilo prosadit, a to ať už pod hlavičkou USF nebo AFIZ. Také bych byl do budoucna velmi rád, kdyby se nám podařilo ČASF rozšířit o další významné společnosti, které nepůsobí v žádné tržní asociace a které by byly určitě vítanými partnery a posilami ve snaze o dosažení našich společných cílů. Jsem přesvědčený, že tyto společnosti uvítají, že ČASF bude opravdu velmi silným a razantním způsobem zasahovat do tvorby současné legislativy a že jejich potenciální členství v ČASF může zvýšit společnou „údernou“ sílu asociace. A v neposlední řadě si kladu za cíl zintenzivnit komunikaci s ostatními tržními asociacemi, abychom spolu v rámci možností mohli na klíčových věcech spolupracovat.

Když co celé shrnu, tak rozhodně nepřipravuju žádnou revoluční změnu co se našich názorů a požadavků týče. Rozhodně však budeme razantnější a asertivnější při jejich prosazování. 

Jaké bude další působení zaměstnanců AFIZ, přejdou automaticky pod ČASF?

AFIZ, stejně jako USF, po dokončení společné integrace v podstatě skončil. V této chvíli se nechystají žádné personální akvizice z aparátu AFIZ.   


Mohlo by vás zajímat: Klíčová otázka. GDPR a přijetí aplikačního zákona


Jak bude nová asociace financována?

ČASF nebude vyvíjet žádnou podnikatelskou činnost, což je model, který jsem vždy podporoval. Jinými slovy to znamená, že 99,9% našich výnosů se bude generovat z členských příspěvků. Dobrou zprávou pro naše členy je, že díky jejich většímu počtu členů budou nyní tyto příspěvky nižší než v minulosti, a přitom síla asociace je dvojnásobná. 

Mohl byste popsat mechanizmus, na jehož základě bude ČASF fungovat?

V čele asociace je devítičlenné představenstvo, které je složené ze šesti velkých společností na poradenském trhu, další tři místa budou volená. Dalším odborným a strategickým orgánem bude Rada ČASF, tvořená zástupci všech korporátních členů, řádných i přidružených. Rada bude mít funkci určitého diskuzního demokratického fóra, kde platí parita hlasů. Součástí asociace jsou také samozřejmě pracovní komise, které vzhledem ke členské základně mají velmi reprezentativní charakter.

Důležitou roli bude mít také Etická komise, která bude navazovat na dobrou práci obdobných komisi v předešlých sdruženích. Bude mít dva hlavní úkoly. Řešit stížnosti a podněty klientů ve smyslu určité alternativy ke státním orgánům a významně se angažovat při tvorbě a dodržování samoregulačních mechanizmů. Těší mě, že v oblasti etiky a samoregulace jsme byli vždy výrazně napřed vůči asociacím poskytovatelů, náš náskok tedy chceme udržet a kolegům nabízíme pomocnou ruku (úsměv). 

Jako to bude vypadat se členstvím v Evropské federaci finančních poradců a finančních zprostředkovatelů (FECIF)?

ČASF plynule naváže na působení USF v této evropské federaci. Nevidím důvod, proč by tomu tak být nemělo. 

Děkuji vám za rozhovor.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články