Prezident GDV: Vzdělávání je klíčovým faktorem dneška


			Prezident GDV: Vzdělávání je klíčovým faktorem dneška

Na portálu Versicherungswirtschaftheute byl publikován zajímavý rozhovor s prezidentem GDV Wolfgangem Weilerem. Ten v současné době pokládá za největší výzvy pro německé pojišťovnictví budoucnost životního pojištění, vývoj na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vliv digitalizace na pojistitele. 

Podle názoru Wolfganga Weilera je třeba v příštích 10–15 letech počítat v pojišťovnictví se značnými změnami v obsahu práce. Klíčovou roli bude přitom hrát další vzdělávání.

Životní pojištění je v důsledku Solventnosti II, úrokového prostředí a digitalizace pod silným tlakem. Jaký je váš komentář?

Pokusím se nastínit můj názor na tuto nepříliš pozitivní situaci. Vezměme například oblast nízkých úrokových sazeb. Zde životní pojistitelé čelí enormním výzvám následkem finanční politiky Evropské centrální banky. Podniky byly nuceny vyvinout robustní obranné mechanismy a němečtí životní pojistitelé plní požadavky S II ve vysoké míře. Krycí kvóta jako důležitý parametr byla koncem roku 2017 na 350 % ve srovnání s 344 % v předcházejícím roce. To je jistě dobrá zpráva a celkově lze říci, že žádný z vyloženě negativních scénářů, které byly této oblasti, před pěti šesti lety předpovídány, se nekonal. Je ovšem nesporné, že si to vyžádalo značné a nákladné úsilí.

Dodatečná úroková rezerva se vyvíjí jako nebezpečná zátěž pro životní pojistitele. Co očekáváte v tomto případě od nové Spolkové vlády?

Tento nástroj – dodatečná úroková rezerva – vznikl na základě návrhů z našeho oboru. To je dle mého soudu zapotřebí připomenout. Jedná se podle mě o důležitý vyrovnávací nástroj v období dlouhotrvajících nízkých úrokových sazeb. Naše již odsouhlasené návrhy na zlepšení se mají postarat o větší časovou harmonizaci tvorby této rezervy s pravidly S II. Současně tím bude vytvořena dobrá bezpečnostní úroveň pro podniky. A především je důležité, že z dodatečné úrokové rezervy budou mít stoprocentní prospěch naši klienti.


Mohlo by vás zajímat: Pokrok nezastavíš. Čína otevírá finanční trh!


Vy znáte trh pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jako málokdo jiný. Bude mít toto pojištění v příštích několika letech ještě vůbec klasický charakter?

Samozřejmě, že v příštích letech bude mít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla klasický charakter. Technologický a právní vývoj bude mít zajisté značný vliv na toto pojištění – jak tomu nakonec bylo vždy. Již v průběhu minulého desetiletí vedly silná individualizace a mnohé prvky při stanovování sazeb k vysoké konkurenci na trhu. A to je dobré pro klienty.

Digitalizace mění pojišťovací svět, a to zásadně. Jak bude působit na pracovní místa v pojišťovnictví?

V příštích deseti až patnácti letech očekávám v této oblasti značné změny. Už roky klesá počet pracovních míst spojené s úkony, které jdou nahradit robotizací. Je to logické, úroveň technologického vývoje je někdy až ohromující. To na druhou stranu, v kontextu procesu digitalizace, zvyšuje požadavky na komplexní znalosti zaměstnanců. Klíčovým tématem je tak určitě kontinuální vzdělávání. A nesmíte zapomenout na demografický vývoj. V příštích letech pojistný trh zasáhne vlna odchodů do důchodu. Pojišťovny se na tuto situaci už dnes musí pečlivě připravit.

Digitalizace v každém případě povede k většímu nasazení on-line nástrojů v obchodě. Současně se ovšem také zvyšují šance i pro osobní prodej. Dobrý pojišťovací zprostředkovatel je totiž už dnes pro klienty k dispozici nejen osobně, nýbrž je široce přítomen na sítích a využívá možnosti internetu a sociálních médií. Pro klienty to znamená přidanou hodnotu díky lepší dosažitelnosti a vyšší odbornosti poradenství. Osobní prodej zůstane důležitým pilířem našeho oboru.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články