Alarmující údaje. Loni zemřelo na silnicích EU 25 250 osob!


			Alarmující údaje. Loni zemřelo na silnicích EU 25 250 osob!
29.6.2018 Spektrum

Týdenní počet usmrcených na silnicích v EU se rovná dvěma typickým osobním letadlům, které narazily a zabily každého na palubě.

Nejnovější zpráva o bezpečnosti silničního provozu ukazuje, že členské státy EU se potýkají s nemalými problémy. V roce 2017 bylo na silnicích EU usmrceno 25 250 osob. Přestože v minulém roce došlo k poklesu počtu usmrcených na silnicích o 2 %, za celé čtyři roky (od roku 2013) poklesl počet usmrcených o pouhá 3 %. Aby byl splněn vytyčený cíl (snížení počtu usmrcených osob o polovinu v průběhu dekády do roku 2020), je nutné roční snížení o 6,7 %. Estonsko a Řecko jsou jediné země EU, které k dosažení tohoto cíle směřují.

Poprvé za 12 let, kdy ETSC zahájil svůj program Index bezpečnosti silničního provozu, nebude organizace udělovat každoroční ocenění za pokrok a vedoucí postavení v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Evropská komise v nedávné době přijala významný balíček právních předpisů (pozn. tvrdší normy pro vozidla a infrastrukturu), týkající se bezpečnosti silničního provozu, který by mohl zabránit více než 2 000 úmrtí ročně do konce příštího desetiletí. Členské státy EU a Evropský parlament však musí návrhy ještě schválit a v blízké budoucnosti bude zapotřebí řada dalších bezodkladných opatření.


Mohlo by vás zajímat: Mají psychická onemocnění vliv na pojištění invalidity?


Antonio Avenoso, výkonný ředitel Evropské rady pro bezpečnost dopravy, uvedl: „Pokud by v Evropě každý týden havarovala dvě osobní letadla, veřejná a politická reakce by byla bezodkladná. A zlepšení bezpečnosti letectví v Evropě za posledních padesát let bylo právě o tomto. Nyní potřebujeme odpovídající systémový přístup k bezpečnosti silničního provozu. Minulý měsíc Evropská komise oznámila opatření na záchranu životů na evropských silnicích (bezpečná vozidla a bezpečná infrastruktura). Tato opatření však vyžadují od členských států politickou podporu. Je nutné se intenzivně zaměřit na hlavní příčiny vedoucí k usmrceným a těžce zraněným osobám v důsledku nehod, jmenovitě překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu, nevěnování se řízení a nepoužívání bezpečnostních pásů."

Detailní informace jsou k dispozici zde.

Komentář Centra dopravního výzkumu

Každý den je na silnicích v EU v důsledku dopravních nehod usmrceno téměř 70 osob. V období 2013-2017 byla na silnicích EU zaznamenaná téměř stagnace počtu usmrcených osob, resp. velmi mírný pokles v uplynulých dvou letech.

ETSC, usmrcené osoby 1

Z pohledu vytyčeného cíle (snížení usmrcených osob v roce 2020 na 50 % vůči roku 2010) se však situace rok od roku zhoršuje. Aby byl stanovený cíl splněn, předpokládalo se, že v období 201 - 2017 nebude na silnicích v EU usmrceno více než 170 000 osob, realita je o více než 19 000 vyšší, tj. + 11,2 %. Prakticky totožný rozdíl (11,3 %) oproti stanoveným předpokladům byl evidován také v České republice, tento vývoj řadí Českou republiku na 16. místo v rámci EU. Vytýčené cíle v uvedeném období splnily jen 4 země EU: Řecko, Portugalsko, Španělsko a Dánsko.

Meziročně (2017 - 2016) došlo v EU k 2% poklesu počtu usmrcených osob, v České republice pak došlo ke snížení o 6 %. Nejvyšší relativní pokles byl evidován v Estonsku (- 32 %), Lucembursko (- 22 %) a Slovinsko (- 20 %); nejvyšší nárůst pak na Kypru (+ 15 %), v Portugalsku (+ 11 %) a v Chorvatsku (+ 8 %). V dlouhodobém srovnání (2017 - 2010) byl zaznamenán pokles usmrcených o 20 %, v České republice pak o 28 %. Nejvyšší relativní pokles byl evidován v Řecku (- 41 %), v Estonsku (- 39 %) a v Lotyšsku (- 38 %). Spojené království, Švédsko a Nizozemsko dosáhly nejpomalejšího pokroku v dalším snižování počtu usmrcených na silnicích od roku 2010. Na Maltě, jediné zemi v EU, byl počet usmrcených v roce 2017 vyšší než v roce 2010.

ETSC, usmrcené osoby 2

Norsko – země mimo EU – inspirace pro Českou republiku? Norsko snížilo od roku 2010 počet usmrcených na silnicích o 49 %. V uplynulých letech provedli významné investice do bezpečné silniční infrastruktury (mj. výstavby čtyřproudých dálnic, instalace středových překážek na nových i stávajících silnicích s vysokým dopravním proudem), pozornost věnovali čelním srážkám, mladým řidičům a překročení rychlosti. Nový národní plán pro dopravu 2018 - 2029 stanovuje Vision Zero jako konečný dlouhodobý cíl, jehož cílem je snížit počet usmrcených a vážně zraněných osob na silnicích ze 771 v roce 2017 na méně než 350 do roku 2029. Došlo k vylepšení systému vzdělávání spolu s odbornou přípravou řidičů a byla také zahájená kampaň zaměřená na mladé řidiče. Počet usmrcených mladých účastníků silničního provozu (16 – 24 let) poklesl o 73 %, ze 49 v roce 2010 na 13 v roce 2017.

ETSC, usmrcené osoby 3

Norsko je premiantem také v relativním srovnání usmrcených na miliardu ujetých vozokilometrů. Z 19 zemí byla porovnána data za poslední 3 roky (pozn. v některých dle dostupných průměrů). Zatímco průměr EU19 činil 5,9 usmrcených na mld. Vozokm, v Norsku 2,7 a v České republice pak 10,1. Česká republika tak v tomto srovnání překročila evropský průměr o 71 %.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články