ETSC: Nové bezpečnostní standardy vozidel na scéně


			ETSC: Nové bezpečnostní standardy vozidel na scéně
26.6.2018 Spektrum

Evropská komise přijala významný balíček opatření pro bezpečnost silničního provozu, jejichž cílem je snížit na polovinu počet usmrcených a těžce zraněných osob na silnicích do roku 2030. Pokročilé technologie, zabraňující následkům dopravních nehod na životech a zdraví, se stanou standardem pro všechna nově vyráběná vozidla (nyní k dispozici pouze u některých modelů - většinou jako příplatková výbava). Návrhy mají být schváleny 28 členskými státy EU a Evropským parlamentem.

Evropská komise poprvé (mimo snížení usmrcených osob) navrhla také snížení těžkých zranění. Uvedený balíček opatření pro nová vozidla může každoročně zabránit více než 2 000 usmrcením do roku 2032, tzn. deset let po vstupu opatření v platnost.

Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC, uvedl: „Zavedení uvedených opatření by mohlo  představovat největší pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu v Evropě od zavedení bezpečnostního pásu. V důsledku dopravních nehod je v Evropě usmrceno mnoho mladých lidí, takže tato opatření musí být zavedena velmi brzy. Samotné oznámení samo o sobě nic nezmění, je naprosto nezbytné, aby členské státy EU a Evropský parlament podpořily tyto plány a nepodlehly tlaku výrobců automobilů, kteří se snaží části návrhu negovat.“


Mohlo by vás zajímat: Troufalý podvod: Firmě P&R chybí 1 milion kontejnerů


Opatření jsou součástí tzv. třetího balíčku pro mobilitu, který obsahuje nové standardy pro bezpečnější vozidla, aktualizovaná pravidla pro bezpečnou silniční infrastrukturu a strategii pro autonomní způsob přepravy.

Podle analýzy, kterou pro Evropskou komisi provedla britská Transport Research Laboratory mohou navržená bezpečnostní opatření mezi lety 2022 a 2037 zabránit 24 794 úmrtím v důsledku dopravních nehod. V roce 2017 bylo na silnicích v EU usmrceno 25 300 osob, v posledních 4 letech však tento počet v podstatě stagnuje.

Komentář Centra dopravního výzkumu

Doposud byl v rámci EU sledován a porovnáván primárně počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích. V České republice sledujeme v rámci Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v oblasti strategických cílů navíc také těžce zraněné osoby.


Mohlo by vás zajímat: Evropa není tahounem růstu globálního pojistného trhu


Na rozdíl od usmrcených osob, u kterých se v uplynulých 4 letech nepovedlo vytýčené předpoklady splnit, se v oblasti těžce zraněných (vyjma roku 2016) daří předpoklady plnit (pozn. v případě těžce zraněných osob je predikce mírnější: v roce 2020 počet těžce zraněných na 60 % roku 2009, v případě usmrcených pak 40 %).

Detaily z oblasti vývoje usmrcených a těžce zraněných osob v České republice jsou obsahem níže uvedené tabulky. Pro sledování těžkých zranění a jejich relevantní srovnání v rámci EU je nutné sladit jejich definice.

Tab. 1: Vývoj počtu usmrcených a těžce zraněných osob na silnicích

ETSC 1

Zdroj: ETSC

Pokud by byla navržená opatření přijata v plné šíři, skutečně by se mohlo jednat o „revoluci“ srovnatelnou se zavedením bezpečnostních pásů. V této souvislosti je však nutné zmínit jejich nepoužívání v rámci České republiky. V roce 2017 nebylo připoutáno bezpečnostním pásem v osobních vozidlech 73 usmrcených a 125 těžce zraněných osob.

Podíl „nepřipoutaných“ řidičů a spolujezdců v případě usmrcených osob tak činil 28 % v případě usmrcených osob a 14 % v případě těžce zraněných osob. Meziročně bylo evidováno o 14 „nepřipoutaných“ usmrcených více a 12 méně těžce zraněných.

V případě nákladních vozidel nebylo v roce 2017 připoutáno bezpečnostním pásem 11 usmrcených a 13 těžce zraněných osob. Podíl „nepřipoutaných“ řidičů a spolujezdců nákladních automobilů v případě usmrcených osob činil 39 % v případě usmrcených osob a 16 % v případě těžce zraněných osob. Meziročně došlo v případech „nepřipoutaných“ usmrcených ke stagnaci, v případě těžce zraněných byl zaznamenán pokles o 11 osob.


Mohlo by vás zajímat: GDPR je tady. V Česku o něm neví pětina firem


Navržená opatření:

 • pokročilé nouzové brzdění (osobní vozidla)
 • snadná instalace alkoholových zámků (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy)
 • detekce rozpoznání únavy (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy)
 • rozpoznávání / prevence (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy)
 • datový záznam o nehodách (osobní vozidla a dodávky)
 • signál nouzového zastavení (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy)
 • zlepšené bezpečnostní pásy – zkouška nárazu čelní ochrany cestujících v celé šířce (osobní vozidla, dodávky)
 • bezpečnostní sklo - rozšíření zóny v případě nárazu hlavy chodce nebo cyklisty (osobní vozidla, dodávky)
 • inteligentní přizpůsobení rychlosti (osobní vozidla, dodávky, autobusy)
 • asistence při řízení v jízdních pruzích (osobní vozidla, dodávky)
 • ochrana před bočním nárazem (osobní vozidla, dodávky)
 • reverzní kamera nebo detekční systém (osobní vozidla, dodávky, nákladní vozidla, autobusy)
 • systém sledování tlaku v pneumatikách (dodávky, autobusy)
 • zjišťování a varování před zranitelnými účastníky silničního provozu v přední a boční části vozidla (nákladní vozidla, autobusy)
 • zlepšení přímého výhledu z pozice řidiče na zranitelné účastníky silničního provozu (nákladní vozidla, autobusy)

Graf 1: Srovnání počtu usmrcených osob s předpokladem

ETSC 2

Je třeba si uvědomit, že předložené návrhy jsou poplatné roku 2018 a současným znalostem a praktickým zkušenostem. Vzhledem k rychlosti inovací v oblasti informačních technologií lze předpokládat v následující dekádě zavádění dalších prvků zvyšující bezpečnost silničního provozu s cílem eliminovat počet usmrcených a těžce zraněných osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články