USF a AFIZ spojily síly. Vzniká jednotná asociace ČASF


			USF a AFIZ spojily síly. Vzniká jednotná asociace ČASF

Finančně poradenské společnosti spojují své síly v jedné společné asociaci. Členové asociací USF a AFIZ, včetně největších hráčů na trhu společností Broker Consulting, Fincentrum, OVB Allfinanz, Partners Financial Services, Swiss Life Select a ZFP akademie, se dohodli a sjednocují trh v rámci jednotného sdružení s názvem Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Nové sdružení bude mít celkem 27 členských firem, což je historicky nejsilnější zastoupení, jakého kdy finanční zprostředkovatelé a poradci dosáhli.

„Jedna silná asociace na finančně poradenském trhu je jasný signál pro celý finanční trh, Ministerstvo financí ČR i Českou národní banku, že se velcí hráči dokáží spojit a prosazovat své zájmy jednotně,“ říká Petr Borkovec, spolumajitel společnosti Partners, s tím, že se tak zlepší podmínky pro diskutování aktuálních témat trhu, mezi něž bude v následujících měsících patřit zejména nový zákon o distribuci pojištění, který transponuje směrnici IDD do národní úpravy a po dlouhých 14 letech výrazným způsobem změní pravidla distribuce pojistných produktů.ČASF

Společná asociace bude snáze a rychleji prosazovat samoregulační aktivity, které povedou ke kultivaci trhu, ochraně spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti. „Bude proaktivně řešit stížnosti klientů na neprofesionální práci finančních poradců, nastavovat praktickou informační povinnost pro klienty s cílem zabránit missellingu a vyžadovat u členských firem nastavení kontrolních mechanismů,“ vysvětluje Petr Stuchlík, zakladatel společnosti Fincentrum. Dojde tak ke zlepšení úrovně poradenské činnosti a omezení přepojišťování.

„Jednotná pozice finančně poradenských společností bude také znamenat lepší vyjednávací pozici vůči poskytovatelům finančních produktů, jejichž zájmy hájí rovněž vždy jedna asociace v rámci sektoru. Tématy budou národní i evropské regulace či zavádění jednotných standardů vycházejících z doporučení České národní banky nebo rozhodovací praxe finančního arbitra,“ předpokládá Petr Hrubý, zakladatel společnosti Broker Consulting.

Spojení dvou asociací

Nové sdružení vznikne v polovině roku spojením dvou stávajících asociací – Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ), a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF). K nim přistoupí dosud nezařazená společnost Fincentrum. Očekává se vstup dalších subjektů trhu a za předpokladu dodržování interních pravidel a standardů uvítá ČASF také poolové společnosti.


Mohlo by vás zajímat: ETSC: Nové bezpečnostní standardy vozidel na scéně


ČASF bude v kontaktu s ostatními asociacemi na trhu, akreditovanými osobami, sdruženími na ochranu spotřebitele, pořadateli konferencí, školicími a vzdělávacími institucemi, médii a bude přispívat ke zlepšení jména finančního trhu,“ zmiňuje Miroslav Řezník, generální ředitel a předseda představenstva společnosti OVB Allfinanz, a dodává, že bude možno poskytovat médiím jednotná data a statistiky za celý trh.

Novou asociaci bude řídit devítičlenné představenstvo složené ze šesti velkých společností na poradenském trhu, další tři místa budou volená. Dalším odborným orgánem bude Rada asociace, tvořená zástupci všech korporátních členů. Předsedou představenstva ČASF se stane stávající předseda USF  Jiří Šindelář, který při této příležitosti uzavřel: ČASF navazuje na dosavadní práci a působení obou zúčastněných profesních sdružení. Společně tvoříme mnohem větší celek, který bude od nynějška mluvit za trh finančního poradenství jedním hlasem, a to hlasem výrazně silnějším, než jakým hovořily dvě dosud oddělené části.“


Mohlo by vás zajímat: Mají psychická onemocnění vliv na pojištění invalidity?


O ČASF

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)vznikla v červnu 2018 integrací dosud samostatných profesních sdružení působících v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. ČASF reprezentuje trh finančního poradenství při tvorbě nové legislativy a regulace, vyvíjí nicméně i významnou samoregulační a analytickou činnost. Jde o sdružení, které s celkovým počtem 24 řádných členů a 3 členů přidružených zastupuje drtivou většinu finančních poradců a zprostředkovatelů v ČR a je tak jediným relevantním reprezentantem tohoto odvětví. V jeho čele stojí představenstvo, kde jsou osobně účastni nejvýznamnější hráči trhu a také další významné osobnosti.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kdyby ty výluky nebyly…


Členská základna ČASF představuje drtivou většinu trhu finančního zprostředkování a poradenství. Agregované ukazatele vycházející z dosavadních statistik ukazují, že členské firmy představovali v roce 2017 následující tržní podíly na jednotlivých produktových trzích:

 • Životní pojištění (běžně placené, předepsané pojistné nový obchod): 38,7 %
 • Investiční fondy a nástroje (prodeje celkem): 13,3 %
 • Hypoteční úvěry (smluvní jistina celkem):                         34,7 %
 • Celkový počet poradců (podřízení pojišťovací zprostředkovatelé): 14 472
 • Celkový počet nových klientů: 304 549

Jinými slovy členské společnosti ČASF zprostředkují každou třetí korunu do životního pojištění v ČR, každou desátou korunu investovanou do investičních fondů a více než třetinu hypotečních úvěrů na bydlení. To vše u více než tři sta tisíc obsloužených klientů za uplynulý rok.

Výčet členských společností ČASF:

 • ALLFIN PRO Holding, s.r.o.
 • Bohemia Servis Finance, a.s.
 • Broker Consulting, a.s.
 • Comfort servis Plzeň s.r.o.
 • DataLife a.s.
 • Effectconsulting, a.s.
 • F E D S s.r.o.
 • F&P Consulting a.s.
 • Fincentrum, a.s.
 • FINVISION, s.r.o.
 • Froglet, s.r.o.
 • Interlife, s.r.o.
 • JPL SERVIS, s.r.o.
 • KZ Finance, spol s r.o.
 • Lekvi & Partners s.r.o.
 • S.QUATRO, s.r.o.
 • Moneco, spol s r.o.
 • NWD Private Asset Management, a.s.
 • OVB Allfinanz, a.s.
 • Partners Financial Services, a.s.
 • RUBIKONFIN s.r.o.
 • Swiss Life Select Česká republika s.r.o.
 • Vzájemná poradenská a.s.
 • ZFP Akademie, a.s.
 • EFPA ČR
 • VECTOR Certifikace s.r.o.
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Krátce o UFS

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) vznikla v červnu roku 2006. Jednalo se o neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Členy Unie jsou společnosti ALLFIN PRO Holding, Broker Consulting, Comfort servis Plzeň, DataLife, F E D S, FINVISION, F & P Consulting, Froglet, INTERLIFE, JPL SERVIS, KZ Finance, Lekvi & Partners s.r.o., M.S.QUATRO, MONECO, NWD Private Asset Management, OVB Allfinanz, RUBIKONFIN, Swiss Life Select Česká republika a 1. Vzájemná poradenská.


Mohlo by vás zajímat: Jaká byla pracovní úrazovost v ČR v roce 2017?


Historie AFIZ

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) byla založena v prosinci 2002 (tehdy pod názvem Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů – ARIZ ČR) jako občanské sdružení, sdružující fyzické a právnické osoby, poskytující službu investičního zprostředkovatele. Založení asociace bylo reakcí na novou právní úpravu, kterou byl vymezen nový předmět podnikání mimo režim živnostenského zákona – investiční zprostředkovatel, registrovaný tehdy Komisí pro cenné papíry.

V roce 2004 došlo k rozšíření působnosti asociace na všechny zprostředkovatelské a poradenské činnosti na finančním trhu. Od té doby mohou být členy všechny právnické a fyzické osoby, které působí na finančním trhu jako zprostředkovatelé či poradci.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články