Zprostředkovatelé a poradci se činili. Ve 2. čtvrtletí sjednali produkty za 24 miliard Kč


			Zprostředkovatelé a poradci se činili. Ve 2. čtvrtletí sjednali produkty za 24 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve druhém čtvrtletí roku 2017. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 94 499 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění 

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 431 135 tis. Kč, jednorázově placené 30 945 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 303 674 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 156 861 smluv.

USF, AFIZ 1Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za
2 679 669 tis. Kč na základě 46 074 smluv.

USF, AFIZ 2Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  
20 179 032 tis. Kč při celkovém počtu 11 768 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.USF, AFIZ 3

Zdroj: USF, AFIZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články