USF a VŠFS startují nový vzdělávací projekt. O co jde?


			USF a VŠFS startují nový vzdělávací projekt. O co jde?

Na trh finančního vzdělávání pro profesionály vstoupil dnešním dnem nový silný hráč: Česká akademie finančního plánování (ČAFP). Jde o společný projekt Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS).

Nová instituce nabídne už od května letošního roku profesionálům v oblasti finančního poradenství a plánování náročný certifikační program Master of Financial Planning (MFP).  Ten bude pokrývat všechny aspekty, s jakými se v oblasti rodinných financí setkáme, ať už jde o sestavení investičního portfolia, pojistného plánu, financování bydlení ale i řešení nestandardních situací v podobě dědictví anebo rozvodu manželů. To vše s jednotným cílem budovat kompetenci k vysoce odbornému sestavení finančního a investičního plánu jednotlivce i rodiny, která bude pro udělení titulu MFP určující.

Jiří Šindelář a Petr Budinský„Naším záměrem je vytvořit certifikační program, jaký dosud na trhu nebyl a není. V tomto ohledu půjde o analogii prestižních programů Master of Business Administration (MBA), jak evokuje i podobnost názvů. Cílíme na zkušené finanční či bankovní poradce, pro které bude získání titulu představovat potvrzení jejich pracovních schopností, ale i na začínající kolegy, kteří si chtějí utřídit dosavadní znalosti a posunout se na novou úroveň. Jde o program, který náš trh opravdu potřeboval a který na základě zkoušky potvrdí, že finanční poradce je mistrem ve svém oboru v tom pravém slova smyslu,“ řekl předseda představenstva USF Jiří Šindelář.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojištění odpovědnosti má každý 11. živnostník


Idea České akademie finančního plánování vzešla z debat členských společností USF. Ty totiž postrádaly vzdělávací certifikační program, který by byl cíleně zaměřen na problematiku finančního plánování, ale zároveň by neopakoval povinné znalosti dané zákonem v rámci akreditovaných zkoušek.

ČAPF
„Osobně jsem byl z počátku k otázce otevření tohoto kurzu spíše skeptický, postupem času se však můj názor začal měnit a s rostoucím počtem povinných akreditovaných zkoušek začal náš projekt nabývat konkrétnějších obrysů. V průběhu diskuzí se členy se opravdu ukázalo, že na trhu existuje prostor pro certifikaci zaměřenou na finanční plánování, která by v podstatě nabídla pokračování vzdělávacího procesu nad požadavky zákonných zkoušek. Zároveň by však byla prosta ambicí nutit poradce učit se věci, které v praxi nenajdou využití, jako jsou například pokročilé portfolio management, pojistné inženýrství atd.,“ pokračoval Jiří Šindelář.

„No a jak už to tak bývá, od slov je blízko k činům. Oslovili jsme tak všechny akreditované instituce u nás a provedli jsme na základě přesně kvantifikovaných parametrů výběrové řízení. Zvítězila Vysoká škola finanční a správní, se kterou už téměř půl roku na projektu pracujeme a dolaďujeme konkrétní vzdělávací program, který bude v první fázi postaven na certifikační zkoušce a ve fázi druhé na přípravném kurzu exkluzivně zaměřeném na finanční plánování,“ doplnil předseda představenstva USF.


Mohlo by vás zajímat: Trendy na trhu pojištění kybernetických rizik


VŠFS je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti dle zákona o spotřebitelském úvěru a o doplňkovém penzijním spoření. V Institutu celoživotního vzdělávání VŠFS již řadu let realizuje vzdělávací programy pro komerční sféru, a to převážně v oblastech ekonomického a finančního vzdělávání, práva a v oblasti osobního rozvoje.

„Podílet se na tak významném vzdělávacím programu je pro VŠFS nejen velká čest, ale také v první řádě velký závazek. S USF kooperujeme na rozličných projektech dlouhodobě a troufnu si tvrdit, že laťka této spolupráce je nastavena za ta léta velmi vysoko. Je pro nás tak velmi důležité, aby se i tento nový projekt po všech stánkách podařil a aby splnil svůj deklarovaný vzdělávací účel. To je naše priorita,“ uvedl prorektor pro vzdělávací činnost VŠFS Petr Budinský. 


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Technika nám vládne


A v čem konkrétně se bude tento vzdělávací program lišit od stávající nabídky na trhu? „V první řadě opravdu nebude zasahovat do sféry znalostí, které jsou potřebné pro ty zákonné zkoušky.  Rozhodně nechceme poradce znovu učit, co je to složený úrok, jak se liší akcie od dluhopisu, jaký je rozdíl mezi životním a neživotním pojištěním atd. To všechno už by měl v kontextu absolvování zákonných zkoušek znát,“ pokračoval Jiří Šindelář.

„Tím samozřejmě nechceme nijak devalvovat úroveň těchto základních certifikátu. Naopak. Zkoušky pro základní sektory – kapitálový trh, investice, úvěry, penze a zřejmě se do konce roku přidá i pojištění – jsou velmi náročné a komplexní. A jejich absolvování, plus rok praxe, je podmínkou, aby mohl poradce pokračovat v našem certifikovaném programu. Na druhou stranu není cílem, aby jeho náročnost dosahovala úrovně CFA (certifikovaného finančního analytika), to určitě neplánujeme. Přeci jen pro správné a korektní finanční plánování je vysoký stupeň znalosti všech matematicko-statistických, investičních metod zbytečný,“ upřesnil předseda představenstva USF.

MFPSamotná zkouška bude mít dvě části. Písemná bude podobná zákonným zkouškám ve smyslu testu na bázi single choice. Po zvládnutí této části přijde na řadu ústní zkouška, ke které poradce dostane dopředu za úkol připravit si řešení případové studie, které následně půjde obhájit před komisi. Ta bude tvořena dvěma zkoušejícími z VŠFS a jedním specialistou z praxe. Tedy výsledný certifikát bude zosobňovat nejen akademické znalosti, ale také praktickou stránku přímo využitelnou v praxi.

„Pedagogové a lektoři, kteří budou v tomto programu vyučovat, budou pečlivě vybrání a namixováni z řad akademiků působících na naší vysoké škole a z řad odborné veřejnosti, která se s danou problematikou každodenně setkává v praxi. Na jednotlivé okruhy máme díky zmíněné dlouhodobé spolupráci vybrané osvědčené lektory, kteří nespočetněkrát prokázali, že i složité téma dokáží odprezentovat tak, aby bylo pochopeno a aby mělo praktické využití. Vůbec důraz na praktickou stránku bude jeden ze základních rozdílů oproti jiným certifikovaným místům. Navíc blízký kontakt s praxí nám dovoluje držet takříkajíc prst na tepu doby, díky čemuž jsme schopni přesně naplnit poptávku po konkrétním typu vzdělávání, který je v dané době trhem žádaný. A to je i tento případ,“ popisoval Petr Budinský. 


Mohlo by vás zajímat: Rakousko: Letopočet 2017 byl rokem nepříznivého počasí


Dosažení certifikátu nebude tedy rozhodně procházka růžovým sadem. Předpokládá se, že v první fázi se do tohoto programu budou hlásit zkušení profesionálové, kteří mají všechny zákonem stanovené zkoušky a kteří finanční plány tvoří už delší dobu. Od května pak začne VŠFS vypisovat termíny k této zkoušce, která je otevřena všem poradcům.

„Motivací pro získání našeho certifikátu bude v nadsázce řečeno verifikování „cechem“, že je daný poradce skutečný finanční plánovač… Master of Financial Planning. Ve druhé fázi pak od června nabídneme přípravný kurz pro méně zkušené poradce, který odstartuje v červnu a který je nachystá na složení zkoušky a získání certifikátu. Součástí programu bude také třetí varianta, která bude určena firmám, pokud samozřejmě projeví zájem o nějakou formu institucionální spolupráce. V rámci ní si budou společnosti moci akreditovat jejich vlastní vzdělávací systémy, a interně tak připravit své poradce pro složení zkoušky bez nutnosti absolvovat náš přípravný kurz. Zpočátku, než se všechno zaběhne a vyladí, počítáme se zájmem v desítkách osob, jsem však pevně přesvědčen, že postupem času bude tento vzdělávací program získávat na popularitě,“ uvedl na závěr předseda představenstva USF Jiří Šindelář.

Program Master of Financial Planning bude pro veřejnost spuštěn v květnu 2018. Veškeré podrobnější informace naleznete na:

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články