Zprostředkovatelé sjednali produkty za 18 miliard


			Zprostředkovatelé sjednali produkty za 18 miliard

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2017 klientům finanční produkty v celkové hodnotě necelých 18 miliard Kč. Údaje o základních parametrech finančně poradenského trhu publikovaly USF ČR a AFIZ 1. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 64 338 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 563 538 tis. Kč, jednorázově placené 31 555 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 344 808 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 148 160 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění - běžně placené

Celkové roční pojistné

563 538

36 553

Životní pojištění - jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

31 555

    244

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

344 808

111 363

CELKEM

939 901

148 160

Investice 

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 490 757 tis. Kč na základě 41 277 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv

 

Podílové listy - objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

2 079 494

41 277

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

411 263

CELKEM

2 490 757

Úvěrové produkty a depozita 

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 13 130 661 tis. Kč při celkovém počtu 7 898 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Objem sjednaných ročních příspěvků

49 067

3 221

Doplňkové penzijní spoření

Objem sjednaných ročních příspěvků

138 679

10 129

Stavební spoření

Suma cílových částek

1 064 883

4 339

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

885 537

1 423

Hypoteční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

12 245 124

6 475

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

   501

CELKEM

14 383 290

26 088

1Tisková zpráva již nezahrnuje data za spol. Broker Trust, a.s.

Zdroj: USF; AFIZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články