Zprostředkovatelé sjednali produkty za 15 miliard Kč


			Zprostředkovatelé sjednali produkty za 15 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2017[1]. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 62 946 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění 

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 391 195 tis. Kč, jednorázově placené 26 553 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 356 029 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 144 466 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění -

běžně placené

Celkové roční pojistné

391 195

34 108

Životní pojištění - jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

  26 553

      206

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

356 029

110 152

CELKEM

773 777

144 466

Investice 

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 163 763 tis. Kč na základě 37 904 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv

 

Podílové listy - objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

1 721 300

37 904

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

   442 463

CELKEM

2 163 763

Úvěrové produkty a depozita 

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše 11 116 403 tis. Kč při celkovém počtu 6 879 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Objem sjednaných ročních příspěvků

20 009

2 137

Doplňkové penzijní spoření

Objem sjednaných ročních příspěvků

78 834

8 024

Stavební spoření

Suma cílových částek

670 955

2 739

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

608 004

1 289

Hypoteční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

10 508 399

5 590

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

   593

CELKEM

11 886 201

20 372

[1] Pozn. Tisková zpráva již nezahrnuje data za spol. Broker Trust, a.s.

Zdroj: USF ČR, AFIZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články