MF: Zprostředkovatelů je už 174 tisíc


			MF: Zprostředkovatelů je už 174 tisíc
3.7.2017 Pojistný trh

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016 se podívala také na oblast zprostředkování pojištění. Co zjistila?

Růst počtu pojišťovacích zprostředkovatelů pokračoval obdobně jako v předchozích letech. Ke konci roku 2016 drželo oprávnění vykonávat zprostředkovatelskou činnost přes 174 tis. zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Z grafu „Počet pojišťovacích zprostředkovatelů“ je patrná výrazná převaha fyzických osob (95 %) nad právnickými.


Mohlo by vás zajímat: Nové trendy: AIG spouští správu smluv přes blockchain


Nejpočetnější kategorií zůstali podřízení pojišťovací zprostředkovatelé a výhradní pojišťovací agenti, kteří dohromady představovali 88 % celkového počtu zprostředkovatelů. Na trhu rovněž působilo i 6 tis. zprostředkovatelů ze zemí EU. 

Počet pojišťovacích zprostředkovatelů

Počet pojišťovacích zprostředkovatelů

Zároveň však bylo více než 20 tis. subjektům odebráno povolení k provozování zprostředkovatelské činnosti, ve většině případů se tak stalo na jejich vlastní žádost. K postupnému pročišťování registru však dochází i z titulu aktivnější činnosti ČNB, která z něj vyřazuje osoby, které jsou do něj zapsány, avšak již pojištění aktivně nezprostředkovávají. 

Počty zprostředkovatelů podle postavení (kategorií)

Počty zprostředkovatelů podle postavení (kategorií)

V dlouhodobém horizontu by měla ke snížení počtu registrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů přispět připravovaná nová právní úprava (zákon o distribuci pojištění a zajištění), která sjednocuje postupy nabývání podnikatelských oprávnění napříč celým finančním trhem. Součástí této připravované legislativy budou i opatření ke zvýšení profesní způsobilosti osob sjednávajících pojištění a posílení ochrany spotřebitele, a to zejména v segmentu rezervotvorných životních pojištění.

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2016 je k nahlédnutí ZDE.

Zdroj: Ministerstvo financí

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články