Wolfgang Friedl: Při kyberšikaně nedoporučuji platit „výkupné“


			Wolfgang Friedl: Při kyberšikaně nedoporučuji platit „výkupné“

V druhé části exkluzivního rozhovoru s Wolfgangem Friedlem, členem představenstva a obchodním ředitelem UNIQA pojišťovny, se zaměříme na dopad kyberkriminality do praxe.

Pojďme tedy popsat postup v některých konkrétních situacích. Jak se postupuje například při celkem frekventovaném zneužití platební karty?

Během telefonátu asistence nejprve doporučí klientovi kontaktovat banku, která je vydavatelem karty a správcem účtu klienta, aby kartu zablokovala a zkontrolovala platby (poradí případně konkrétní spojení na banku a správný postup), a informovat Policii ČR. Asistence dále s klientem ověřuje, jak ke zneužití karty došlo, zda někde zveřejnil údaje karty nebo ne. V případě, že ke zneužití platební karty dojde prostřednictvím e-shopu, postará se asistence ve spolupráci s klientem o kontakt daného e-shopu a vyžádají storno transakce. K tomuto účelu má dodavatel připravené písemné výzvy a obecné formuláře k vyplnění klientem.

Dojde-li ke zkopírování platební karty v bankomatu při nějaké operaci klienta, kontaktuje s asistencí banku, aby zkontrolovala dané místo pomocí kamerového systému (doložení transakce prováděné klientem před zneužitím) a stornovala následné neautorizované operace s kartou. Případně se vyřídí s asistencí rovněž pojistné plnění pro klienta z pojištění karty proti zneužití. Následně se situace řeší ve spolupráci s Policií České republiky.

O zneužití platební karty se klient často dozví až při kontrole svého bankovního účtu, kdy zjistí nepovolenou transakci, kterou sám neprovedl. Určitou prevencí může být nastavení aktivace příchozí SMS do mobilního telefonu, která uživatele informuje o změně výše disponibilního zůstatku na bankovním účtu.


Mohlo by vás zajímat: Wolfgang Friedl: Kyberzločinci budou vždy napřed. Musíme jim šlapat na paty!


Co když zjistím, že byla poškozena moje pověst a někdo záměrně ničí moji reputaci?

Takové situace lze rozdělit podle toho, zda k nim dojde spíše jednorázově nebo jde o systematickou kyberšikanu nebo stalking.

U výjimečných ataků jde nejčastěji o akce zhrzeného bývalého partnera či partnerky, popřípadě obchodního partnera po rozchodu v podnikání. Ti se rozhodnou pomstít se a zveřejní citlivé fotografie nebo prohlášení na sociálních sítích, diskusních fórech a serverech. Ve spolupráci s asistencí je ústředí serveru kontaktováno se žádostí o stažení. Asistence se zapojuje do případu po ověření totožnosti klienta pomocí osobního průkazu (občanka, pas). Pokud se daný server nachází na území Evropy, dochází k okamžitému stažení fotografií nebo příspěvků. O něco déle pak trvá stažení fotografií z jiných serverů, např. z Ruska.

Asistence má připravený formulář pro žádost o stažení daných fotografií nebo informací z webu. Klient vyplní formulář, který dodavatele opravňuje fotografie a příspěvky odstranit z veřejného zobrazení.

Prevence proti opětovnému zveřejnění ale neexistuje a nelze mu účelně zabránit. Doporučuje se případy nahlásit na Policii ČR. Asistence má velké zkušenosti s těmito případy a zaznamenává vysokou úspěšnost při stažení fotografií z webů a sociálních sítí. V případě soustavnějšího a systematičtějšího napadání prostřednictvím e-mailů, SMS, telefonátů, sociálních sítí se pachatel soustředí na obtěžování a poškození zájmů, zkrátka průběžné "otravování života". V této oblasti je často bezmocná i Policie ČR, nicméně vždy by mělo být podáno oznámení o takových aktivitách. Asistence může pomoci klientovi se změnou veškerých kontaktních údajů a poskytnout mu doporučení, jak dále postupovat, aby se pachateli ztížily možnosti. Dojde ke změně hesel, přístupů a telefonních čísel.

Současně asistence pomůže s identifikací daného stalkera (není-li zjevná nebo doložitelná), a předá ji policii. Vedle technické podpory z kybernetické asistence je rovněž poskytnuta právní podpora – zastoupení klienta advokátem, který dále v dané věci komunikuje přímo se stalkerem s poukazem na právní následky, neupustí-li od svého jednání. Ze zkušenosti víme, že takový krok velkou část pachatelů odradí od pokračování.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Generace Ž…


Co když zjistím, že můj domácí počítač je napaden škodlivým virem nebo hackerem?

Klient kontaktuje asistenční centrálu. Odborník se vzdáleně připojí na počítač klienta (provede ho postupně potřebnými kroky) a zkontroluje stav. Napadení virem (např. typu WannaCry) je zpravidla záležitost delšího trvání; jeho působení trvá až několik týdnů. S klientem se událost řeší standardně ihned nebo do 24 hodin. Odborník z asistence pomocí speciálního SW zjistí mechanismus a odblokuje počítač. Součástí konzultace je i doporučená prevence do budoucna. Úspěšnost je vysoká, rozhodně se nedoporučuje vyjednávat nebo platit „výkupné“.

Podobně postupuje asistence při napadení hackerem. Nejprve přeruší spojení hackera s počítačem klienta. Případ je dále řešen podle toho, zda se jedná o sofistikovaný útok nebo drobný vir. Zpravidla se podaří takový zásah v řádu desítek minut. Odblokování dat záleží na způsobu šifrování. Úspěšnost zachránění dat je však vysoká. I přesto, že se sám klient do počítače nemůže dostat, asistence může na dálku počítač a data odblokovat a provést nápravu. Rovněž zkontroluje, jaké operace byly na počítači při napadení provedeny, např. zda se nestahují nějaká nechtěná data, nevznikl sklad nelegálních dat apod.


Mohlo by vás zajímat: Co je největší hrozbou českého internetu?


A co takzvaná „chytrá domácnost“ neboli internet věcí (IoT) doma u zákazníků?

Chytrá domácnost je chytrá jen v okamžiku připojení k internetu. Útoky jsou tedy většinou vedeny skrz router/modem, případně přímo bezpečnostní mezerou v jednotlivých zařízeních (nejvíce útoků registrujeme přes IP kamery). První pomoc je odpojení od sítě.

Dále lze problém vyřešit on-line pomocí počítače (asistence se připojí a zkontroluje všechny složky a parametry), anebo v horším případě osobní návštěvou a revizí u klienta. Prevencí je aktualizovat pravidelně software u všech zařízení.


Mohlo by vás zajímat: Německo stárne: Každé třetí euro pochází od seniorů


Jak riziková jsou mobilní zařízení, tedy nikoli jen PC nebo notebook?

Firma ESET nedávno publikovala trend, podle něhož se domácí IoT a mobilní zařízení (tablety a mobily) stávají stále zranitelnějšími. Podle statistik vzrostl počet nových variant škodlivých kódů u nich o 300 měsíčně, což je meziročně dvojnásobek, infikují se například chytré televize či dokonce lednice. Také k mobilním telefonům je možné, aby se dodavatel vzdáleně přihlásil a napravil případné napadení či odblokoval zavirování mobilního zařízení.

Rozhodně se doporučuje zálohovat si pravidelně nejdůležitější součásti, jako jsou pošta, kalendář a kontakty.  Asistence může ale telefonicky pomoci například s prvotním nastavením nového mobilu nebo může poradit, není-li uživatel schopen sám některé aplikace nainstalovat/odinstalovat, upravit nastavení, zabezpečení apod.

A máte na závěr nějaká doporučení, jak předcházet výše popsaných trablům?

Aktualizujte pravidelně software i nastavení, neodkládejte aktualizace antiviru. Hesla musí být spolehlivá – s různými znaky a číslicemi, a také pravidelně obměňovaná. Je-li to možné, užívejte dvoufaktorovou autentizaci. V případě podezřelé situace kontaktujte asistenci co nejrychleji. Zálohujte data, poštu a kontakty v pravidelných intervalech, a to odděleně, například na externí zabezpečené disky. U neznámých e-mailů i nabídek doporučujeme rozvahu! Nepředávejte osobní a citlivá data. Neprovádějte finanční transakce na veřejné wi-fi síti a kontrolujte pečlivě výpisy z banky. A zamyslete se na d tím, co sdílíte na sociálních sítích s nastavením „veřejné“…

Zdroj: oPojištění.cz, UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články