Zprostředkovatelé sjednali produkty za 17 miliard


			Zprostředkovatelé sjednali produkty za 17 miliard

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí roku 2018 klientům finanční produkty v celkové hodnotě necelých 17 miliard Kč. Údaje o základních parametrech finančně poradenského trhu publikovaly USF ČR a AFIZ.  Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 51 615 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 672 598 tis. Kč, jednorázově placené 34 386 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 242 258 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 85 288 smluv.

AFIZ, USF 1Q2018  PojistovnictviZdroj: USF, AFIZ

Investice 

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 3 087 321 tis. Kč na základě 41 238 smluv.AFIZ, USF 1Q2018 Investice

Zdroj: USF, AFIZ

Úvěrové produkty a depozita 

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  11 947 764 tis. Kč při celkovém počtu 6 777 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty

AFIZ, USF 1Q2018 Produkty

Zdroj: USF, AFIZ

Zdroj: USF ČR; AFIZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články