USF k uchovávání záznamů komunikace s klienty


			USF k uchovávání záznamů komunikace s klienty

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR), coby nejvýznamnější oborové sdružení finančních zprostředkovatelů a poradců, varuje před unáhlenými závěry ve věci nahrávání telefonických hovorů s klienty.

V uplynulých dnech se v mediálním prostoru objevila hypotéza o povinném nahrávání veškeré telefonické komunikace se zákazníky při poskytování finančních služeb, ve spojitosti s udělením pokuty významné finančně-poradenské společnosti. USF ČR považuje za potřebné se v rámci své expertizy k těmto názorům vyjádřit, a to i s ohledem na možné dezinterpretace.

V průběhu legislativních diskuzí ani v rámci komunikace s dohledem České národní banky (ČNB) jsme na požadavek zaznamenávání veškeré komunikace se zákazníky nikdy nenarazili. Bylo by proto nanejvýš překvapivé, pokud by nyní byl tento výkladový úzus porušen.

V případě poskytování investičních služeb po telefonu (zadání pokynu, sjednání smlouvy) nebylo však nikdy pochyb, že takové hovory musí být nahrávány. To není nový závěr, ale ustálený výklad, se kterým musí každý účastník trhu počítat.


Mohlo by vás zajímat: Obří obchod. Cigna plánuje převzetí za 67 miliard $


Za zmínku stojí, že v ani v jedné z paralelně běžících kontrol finančně-poradenských společností, pokud je nám známo, nebyl závěr o nahrávání všech hovorů ze strany ČNB učiněn.

Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že rozhodnutí ČNB bylo nejspíše reakcí na specifický obchodní model zmíněné společnosti. V této souvislosti je třeba dále poznamenat, že sankce byla v daném případě uložena za další tři potenciálně významné prohřešky, které mohly její výši ovlivnit daleko více než problém s nezaznamenáváním hovorů.

USF proto apeluje na zachování klidu a racionálního přístupu k uchovávání záznamů z komunikace se zákazníky ze strany finančních poradců. Je si současně vědoma toho, že finanční trh by měl získat konkrétnější představu o rozsahu této povinnosti. O problému bychom proto rádi v blízké budoucnosti vedli další diskuzi i s orgánem dohledu ČNB, přičemž o jejím výsledku budeme odbornou veřejnost dále informovat.

Zdroj: USF ČR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články