Talanx a Hannover Re 2019: Rekordní zisky


			Talanx a Hannover Re 2019: Rekordní zisky

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné a neauditované finanční výsledky za rok 2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Talanx  a skupiny Hannover Re. 

Talanx

  • předepsané pojistné se zvýšilo ve srovnání s rokem 2018 o 13 % na 39,5 mld. EUR,
  • (čistý) zisk vzrostl oproti předchozímu roku o 30 % na 923 mil. EUR,
  • provozní zisk zaznamenal nárůst o 20 % na 2,4 mld. EUR,
  • k potěšujícím výsledkům přispěly všechny divize skupiny,
  • realizace programu “20/20/20” v divizi průmyslových pojištění překonala očekávání.

K rekordním ziskovým výsledkům přispěly všechny divize, přičemž zlepšení dosažené v průmyslovém pojištění a v zajištění bylo hodnotově v zásadě stejné.  Plnění programu “20/20/20”, jehož cílem je zvýšit ziskovost v požárním pojištění, se uskutečňuje rychleji, než předpokládal plán. Ceny již byly zvýšeny o cca 30 %, přičemž cílový přírůstek pro rok 2020 byl ve výši 20 %. Kombinovaná kvóta[1] u divize průmyslového pojištění byla vykázána v souladu s prognózou ve výši 101 % (109,1 % v roce 2018), přičemž příspěvek této divize k čistému zisku skupiny je nyní již znovu jasně pozitivní. Podíl čistého zisku generovaný přímým pojištěním (prvopojištěním) celkově vzrostl, a to přes extrémně silný výkon v oblasti zajišťovacích operací skupiny. Pokud jde o cíl pro rok 2020, tak skupina Talanx nadále očekává čistý zisk v rozmezí mezi 900 a 950 mil. EUR. Finální výsledky za rok 2019 Talanx zveřejní dne 16. 3. 2020.


Mohlo by vás zajímat: Klienti finančních poradců nechtějí být šmírování!


Hannover Re

Ve zprávě skupiny Hannover Re je věnován předběžným údajům za rok 2019 relativně malý prostor, protože klíčovým PR tématem se stala obnova smluv k 1. lednu 2020. Základní výsledky docílené v roce 2019 jsou ale jednoznačně pozitivní:

  • čistý zisk skupiny dosáhl v roce 2019 výše 1,28 mld. EUR, přičemž v předchozím roce činila hodnota tohoto ukazatele 1,05 mld. EUR. Přírůstek čistého zisku tedy činí téměř 22 %,
  • hrubé předepsané pojistné se zvýšilo z 19,2 mld. EUR v roce 2018 na 22,6 mld. EUR v roce 2019, t. j. zhruba o 18 %,
  • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) u aktiv ve vlastní správě skončil v roce 2019 na úrovni 3,5 %,
  • kombinovaná kvóta se zhoršila na 98,2 % a dostala se tím pádem nad cílovou úroveň, která byla stanovena pro celý loňský rok na úrovni 97 %.
  • Skupina Hannover Re hodlá zveřejnit auditované výsledky za rok 2019 dne 11. března 2020.

Rozhodující část tiskového sdělení je věnována obnově smluv k 1. lednu 2020. Z ní vyplývá nárůst pojistného o 14 % (po očištění o kurzové změny). Významný růst obchodu byl docílen v Severní Americe, ve Spojeném království a v pojištění zemědělských rizik. Ceny a pojistné podmínky se ovšem mírně zlepšily ve všech regionech. U obnovených smluv byl zaznamenán cenový přírůstek ve výši 2,3 %. Pro rok 2020 je stanoven cíl, pokud jde o čistý zisk, ve výši 1,2 mld. EUR.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články