Talanx a Hannover Re: Pozitivní zprávy pro 3Q 2019


			Talanx a Hannover Re: Pozitivní zprávy pro 3Q 2019

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Talanx  a skupiny Hannover Re. 

Talanx

 • Hrubé předepsané pojistné se zvýšilo o 11,9 % na 30,3 mld. EUR. V období 1-9/2018 činilo 27,1 mld. EUR,
 • kombinovaná kvóta[1] u průmyslových pojištění se do konce září 2019 zlepšila o 10,3 procentních bodů. Na konci 3. čtvrtletí 2019 byla vykázána ve výši 99,8 %, kdežto na konci 3. čtvrtletí 2018 činila 128,9 %,
 • zisk - EBIT (zisk před zaplacením úroků a před zdaněním) vzrostl v období 1-9/2019 o 26,7 % na 1,9 mld. EUR, a to díky zlepšení ve všech divizích. Za období 1-9/2018 dosáhl výše 1,5 mld. EUR,
 • čistý zisk skupiny v období 1-9/2018 činil 488 mil. EUR a v období 1-9/2019 o 52 % více, tj. 742 mil. EUR,
 • byl potvrzen cílový čistý zisk pro celý rok 2019 ve výši přes 900 mil. EUR. V roce 2020 by se měl tento zisk pohybovat mezi 900 až 950 mil. EUR.

Pokud jde o výsledky docílené v období 1-9/2019, Torsten Leue, předseda výkonného představenstva Talanx AG, vyjádřil spokojenost zvláště s nárůstem čistého zisku skupiny o 52 %. Podle jeho názoru k tomu přispělo především zlepšení v divizi průmyslového pojištění. Leue je přesvědčen, že skupina splní v tomto roce stanovený ziskový cíl.


Mohlo by vás zajímat: Maďarská národní banka stopla produkt pojišťovny NOVIS


Hannover Re

 • Čistý zisk skupiny se zvýšil o 38,3 % na 1 mld. EUR,
 • zisk - EBIT (zisk před zaplacením úroků a před zdaněním) činil 1 395,4 mil. EUR (+ 20,6 %),
 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 16 % na 17,4 mld. EUR. Za období 1-9/2018 totiž činilo 15 mld. EUR. Při konstantních měnových kurzech představoval nárůst pojistného 13,3 %. Tahounem růstu bylo především neživotní zajištění v Severní Americe, Asii a Německu,
 • vlastní kapitál zaznamenal přírůstek o 22,3 % na 10,7 mld. EUR,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) skončil na úrovni 3,5 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se dostal na úroveň 13,7 %,
 • kombinovaná kvóta v neživotním zajištění byla v období 1-9/2019 vykázána ve výši 98,6 % a v období 1-9/2018 ve výši 96,8 %. Toto zhoršení bylo zapříčiněno zvláště dopady přírodních katastrof ve 3. čtvrtletí 2019. Škody z hurikánu Dorian zatížily Hannover Re 186,6 mil. EUR a z tajfunu Faxai v Japonsku 75,9 mil. EUR. Insolvence cestovní kanceláře Thomas Cook stála ve 3. čtvrtletí 2019 Hannover Re 112,4 mil. EUR,
 • předpokládaný zisk v roce 2019 mohl být na základě pozitivních ekonomických výsledků zvýšen z původních 1,1 mld. EUR na 1,25 mld. EUR.

Jean-Jacques Henchoz, výkonný ředitel Hannover Re, ocenil zvláště vynikající úroveň čistého zisku skupiny a velmi dobrou hodnotu ukazatele ROE. Dále zdůraznil, že v životním a soukromém zdravotním zajištění se stává dobrá ziskovost naprosto evidentní. V neživotním zajištění zůstávají výsledky stabilní, a to přes zatížení z velkých škod. Příznivě se vyvíjel též výnos z investic, takže bylo možné zvýšit očekávaný zisk v roce 2019 na 1,25 mld. EUR.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články