Swiss Re a Hannover Re v 1. pololetí 2019 se solidním ziskem


			Swiss Re a Hannover Re v 1. pololetí 2019 se solidním ziskem

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily výsledky za 1. pololetí 2019. Patří mezi ně i zajišťovny Swiss Re a Hannover Re. Hlavní údaje a související vybrané informace naleznete níže.

Hlavní výsledky Swiss Re v 1. pololetí 2019

 • čisté zasloužené pojistné skupiny včetně příjmu z poplatků se v 1. pololetí 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšilo o 7,9 % na 18,2 mld. USD;
 • čistý zisk v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) vzrostl v 1. pololetí 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 2,5 % na 771 mil. USD; kombinovaná kvóta[1] ale překročila o 0,5 % hranici 100 %; ukazatel ROE[2] byl vykázán ve výši 15,9 %;
 • čistý zisk v životním a soukromém zdravotním zajištění zaznamenal ve sledovaném období oproti stejnému období roku 2018 nárůst o 15,3 % na 459 mil. USD. Ukazatel ROE se dostal na úroveň 13,1 %;
 • v oblasti „Corporate Solutions“ (součást skupiny Swiss Re, která nabízí inovativní pojišťovací řešení) byla ve sledovaném období zaznamenána ztráta ve výši 403 mil. USD. Podle Swiss Re to odráží rozhodné akce managementu ohledně nového zaměření podnikatelské činnosti;
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) v 1. pololetí 2019 činil 4,2 %;
 • z obnovy zajišťovacích smluv v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) rezultuje předpokládaný růst pojistného na roční bázi o 23 % a růst cen o 1 %.

Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler k výsledkům za 1. pololetí 2019 uvedl, že dokumentují sílu společnosti v obou segmentech zajištění. Vyjádřil přesvědčení, že strategická pozice skupiny založená na rozsáhlém a globálním portfoliu, diversifikaci životního a soukromého zdravotního zajištění a přístupu ke klientovi bude nadále generovat ziskový růst, což dokládá již poslední pozitivní obnova zajišťovacích smluv.


Mohlo by vás zajímat: Video: Airbus s 234 lidmi zázračně přistál v poli


Hlavní výsledky Hannover Re v 1. pololetí 2019

 • hrubé pojistné se v 1. pololetí 2019 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšilo o 14,5 % při konstantních devizových kurzech;
 • vlastní kapitál dle IFRS narostl ve sledovaném období o 1 mld. EUR;
 • ukazatel ROI (návratnost investic) překonal očekávání a dosáhl úrovně 3,5 %;
 • jasně nad minimálním cílem skončil i ukazatel ROE se 14,3 %;
 • čistý zisk skupiny se v 1. pololetí 2019 oproti stejnému období roku 2018 zvýšil o 19,3 % na 662,5 mil. EUR;
 • výsledky docílené v 1. pololetí 2019 umožnily potvrdit ziskový cíl pro celý rok 2019.

Zajišťovna Hannover Re pokládá svůj výkon v 1. pololetí 2019 za úspěšný, a to jak v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění), tak i v životním a soukromém zdravotním zajištění. Příznivě se i přes trvající nízké úrokové sazby vyvíjely výnosy z investic. Výkonný ředitel Hannover Re Jean-Jacques Henchoz vyzvedl tu skutečnost, že dosažené výsledky by měly Hannover Re umožnit generovat za celý rok 2019 čistý zisk ve výši 1,1 mld. EUR.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články